رنگ آمیزی گرم باکتری ها

در رنگ آمیزی گرم باکتری ها ، تقریبا تمام میکروارگانیسم ها به دو گروه متمایز ، گرم مثبت و گرم منفی ، تقسیم می شوند. این نوع تقسیم بندی بر اساس تفاوت در دیواره سلولی باکتری هاست. در این روش ، رنگ اصلی یعنی رنگ پایه کریستال ویوله با گروه های بار منفی موجود در دیواره سلولی واکنش می کند. بعد از آن که ، رنگ اضافی آن با آب شسته می شود، سلول ها در معرض محلول پتاسیم ید (به نام ید گرم) قرار می گیرند. ید با کریستال ویوله تشکیل کمپلکس غیر محلول ویوله – ید را می دهد که کریستال ویوله به شدت به دیواره سلولی باکتری ها اتصال می یابد. سپس ، سلول ها را با الکل شسته تا کمپلکس ویوله – ید از سلول خارج گردد. سلول های گرم منفی به سرعت به علت افزودن الکل ، رنگ خود را از دست می دهند ، در صورتی که ، سلول های گرم مثبت به بی رنگ شدن مقاوم هستند. بعد ، رنگ اضافی با شستن آب خارج می گردد. سپس سلول ها را با رنگ دیگری به نام سافرانین که فقط سلول های گرم منفی رنگ می گیرند ، رنگ آمیزی می کنند. در این روش رنگ آمیزی ، سلول های گرم مثبت به رنگ آبی – بنفش و سلول های گرم منفی به رنگ صورتی – قرمز مشاهده می شوند.

  • چنانچه الکل به مدت طولانی بر روی سلول های گرام مثبت ریخته شود بی رنگ خواهند شد و به همین دلیل دقت زیادی باید در مورد زمان های به کار گرفته شده در این روش انجام شود.
مواد و لوازم مورد نیاز در در رنگ آمیزی گرم باکتری ها:
  1. میکروسکوپ نوری
  2. معرف کریستال ویوله
  3. معرف پتاسیم ید(لوگل)
  4. معرف سافرانین
  5. لام و لامل
  6. محیط کشت باکتری های کشت شده جامد ( نوع گرام منفی و مثبت )
  7. الکل اتیلیک

روش انجام آزمایش :
۱- اسمیر نازکی از کشت باکتری های مورد نظر تهیه کنید و معرف ها را به صورت زیر اضافه کنید.
۲- محلول کریستال ویوله را روی اسمیر بریزید و یک دقیقه صبر کنید.
۳- لام را به مدت ۵ ثانیه با آب شستشو دهید.
۴- پتاسیم ید را روی اسمیر ریخته و یک دقیقه صبر کنید.
۵- لام را به مدت ۵ ثانیه با آب شستشو دهید.
۶- الکل اتیلیک را به مدت ۵ ثانیه به آرامی روی آن بریزید.
۷- لام را به مدت ۵ ثانیه با آب شستشو دهید.
۸- سافرانین را روی لام بریزید و ۳۰ ثانیه صبر کنید.
۹- لام را به مدت ۵ ثانیه با آب شستشو دهید.
۱۰- صبر کنید تا لام در هوا خشک شود.
۱۱- سپس بر روی آن لامل قرار داده و با کمک روغن سدر با عدسی ×۱۰۰ آن را در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده کنید.

 

لینک های مفید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *