plasmid extraction

استخراج پلاسمید – H.C.Birnboim,J.Doly

روشی برای استخراج DNA پلاسمید از سلولهای باکتریایی تشریح شده است. این روشی سریع برای استخراج پلاسمید که می تواند با استفاده از ژل الکتروفورز 100 یا بیشتر کلون در روز آنالیز کند و DNA پلاسمید به اندازه کافی خالص است که با آنزیم های محدود کننده قابل هضم است.

ادامه مطلب

MerckIndex

Merck’s Index

دانشنامه‌ای قدیمی و مشهور شامل مقالاتی پیرامون مواد شیمیایی، دارویی و زیست‌مولکول‌ها می‌باشد که از سال ۱۸۸۹ تا ۲۰۱۳ توسط شرکت دارویی آمریکایی مرک اند کو. منتشر می‌شود. این دانشمامه شامل بیش از ۱۰۰۰۰ عنوان مقاله در مورد مواد شیمیایی و گروه‌های عاملی است.

ادامه مطلب