نمایش 1–12 از 168 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کیت تشخیصی میزان سایتوکین IL-6 موشی

کیت استرپتاویدین

3,000,000 تومان

کیت سنجش MTT

90,000 تومان270,000 تومان

گازفیتA

422,000 تومان730,000 تومان

کیت سنجش نیتریک اکساید

200,000 تومان

کیت سنجش پروتئین به روش برادفورد ( پروتوسیب )

60,000 تومان224,000 تومان

کیت استخراج اگزوزوم (اگزوسیب)

300,000 تومان1,200,000 تومان

کیت تشخیصی میزان سایتوکین TNF-α موشی

کیت های تشخیص PCR

کیت سنتز (cDNA)

کیت تشخیص آگاروز

محیط مخصوص حمل و نقل و ذخیره سازی