تیترازول و محلول هدایت الکتریکی

تیتراسیون از روش هاي تجزیه حجمی است در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگري که غلظت آن دقیقاً حساب شده است و محلول استاندارد نامیده می شود، می سنجند افـزایش . محلول استاندارد با غلظت معلوم تا وقتی ادامه می یابد که مشخص شود واکنش با آنالیت یا واکـنش دهنـده کامـل است سپس حجم واکنشگر استاندارد اندازه گیري می شود.

محلول های هدایت الکتریکی معمولا جهت کالیبره کردن دستگاه های کنداکتیومتر (EC) یا هدایت سنج استفاده می شوند. یکی از راه های ساده تعیین غلظت املاح محلول درآب، اندازه گیری هدایت الکتریکی است. ‌هر چه مقدار املاح حل شده در آب بیشتر باشد قابلیت هدایت الکتریکی نیز افزایش می یابد. جهت استعلام قیمت محلول های هدایت الکتریکی با شرکت تماس بگیرید.

تنوع محصولات

تیترازول ها بسته به اینکه توسط کدام شرکت تولید شود در غلظت و حجم بسته بندی تفاوت هایی دارد.

بر حسب واکنش هایی که بین محلول تیتر شونده و استاندارد صورت می گیرد، تجزیه هاي حجمـی بـه دو دسـته تقسیم می شوند.

الف . روش هایی که براساس ترکیب یون ها هستند یعنی تغییر ظرفیت در فعل و انفعالات مربوط بـه آن صـورت نمی گیرد ( واکنش هاي شیمیایی جانشینی ) این روش ها عبارتند از:

  1. واکنش های خنثی شدن یا واکنش های اسید و باز
  2. واکنش های رسوبی
  3. واکنش هایی که تولید ترکیبات کمپلکس می کنند

ب. روش هایی که براساس انتقال الکترون هستند مانند واکنش هاي اکسایش و کاهش

ارزش آفرینی

در فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن امکان انتخاب تیترانت های متنوع از جمله تیترازول اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و … در حجم ها و غلظت های مشخص میتوانید کاتالوگ و برگه آنالیز این محصولات را نیز دریافت نمایید. همچنین علاوه بر امکان افزودن محصولات داخلی به سبد خرید و ثبت سفارش می توانید محصول وارداتی مدنظر خود را از شرکت استعلام نمایید.

مشاهده همه 8 نتیجه