پنل سایتوکاین

مشاهده همه 24 نتیجه

پنل سایتوکاین، جهت تشخیص و اندازه گیری سایتوکاین های ترشح شده از سلول های ایمنی میباشد. این پنلها بر پایه فناوری الایزا طراحی و ساخته شده است که کمترین میزان خطا را دارا میباشد.

الایزا سنجشی بر پایه پلیت است که برای تشخیص و اندازه گیری موادی مانند پپتیدها، پروتئین ها، آنتی بادی ها و هورمون ها استفاده می شود.

تنوع محصولات

  • کیت ELISA برای اندازه گیری IL-10
  • کیت ELISA برای اندازه گیری IL-17A
  • کیت ELISA برای اندازه گیری IL-4
  • کیت ELISA برای اندازه گیری IL-6
  • کیت ELISA برای اندازه گیری IL-23
  • کیت ELISA برای اندازه گیری IFN-γ
  • کیت ELISA برای اندازه گیری TGF-β
  • کیت ELISA برای اندازه گیری TNF-α

شما میتوانید قیمت پنل الایزا موشی و یا انسانی مد نظر خود را از برند های معتبر داخلی و خارجی با یک تماس استعلام بگیرید.

ارزش آفرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، سبد بسیار متنوعی از پنلهای پنل سایتوکاین از نظر کیفیت، قیمت و عملکرد آماده نموده است که آزمایشگاه شما را به طور کارآمد و موثر نگه میدارد.