پنل عفونی

مشاهده همه 18 نتیجه

پنل عفونی، مناسب برای تشخیص بیماری های عفونی مانند STD ها ، SARS-COV  Fasciola hepatica و … میباشد.

این پنل ها بر پایه فناوری الایزا طراحی و تولید شده اند که کمترین میزان خطا را خواهند داشت.

تنوع محصولات

  • کیت الایزا SARS-COV-2 RBD IgG
  • کیت الایزا SARS-COV-2 RBD IgA
  • کیت الایزا SARS-COV-2 RBD TOTAL
  • کیت الایزا SARS-COV-2IgM Capture
  • کیت الایزا H.Pylori Stool
  • کیت الایزای Fasciola hepatica IgG
  • و …

ارزش آفرینی

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، سبد بسیار متنوعی از پنل های عفونی از نظر کیفیت، قیمت و عملکرد آماده نموده است که آزمایشگاه شما را به طور کارآمد و موثر نگه میدارد.