نمایش 1–12 از 28 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کیت تشخیصی میزان سایتوکین IL-2 موشی

A-1 MEDIUM

کیت تشخیصی میزان سایتوکین IL-4 موشی

کیت تشخیصی میزان سایتوکین IL-6 موشی

کیت تشخیصی میزان سایتوکین IL-6 موشی

کیت تشخیصی میزان سایتوکین IL-10 موشی

کیت تشخیصی میزان سایتوکین IL-33 موشی

کیت تشخیصی میزان سایتوکین IL-17A رت

کیت تشخیصی میزان AMH انسانی

رایت رپید

180,000 تومان

کیت الایزا برای اندازه گیری AMH انسانی

800,000 تومان2,200,000 تومان

کیت الایزا برای اندازه گیری IgE موشی

1,000,000 تومان3,300,000 تومان