توضیحات

TAE Buffer شرکت پارس توس از جمله معرفهای کاملاً خالصی است که برای تهیه بافرهای الکتروفروز ارائه می شود.
بافر تی ای ایی ، در جداسازی DNA دو رشته ای در ژل های آگارز و پلی آکریل آمید استفاده می شود.

TAE بافری است که شامل مخلوطی از باز Tris ، اسید استیک و EDTA است.

در بافر TAE تریس (Tris) مورد استفاده قرار می‌گیرد. Tris به عنوان یک ترکیب مفید آزمایشی استفاده می‌شود. تریس به عنوان یک بافر برای فرایند کنترل تبادل یونی در شرایط خاص کاربرد دارد.

 

توضیحات تکمیلی

بسته بندی

100ml