توضیحات

كيت تشخيص كمي ترانسفرین پارس آزمون، مناسب جهت اندازه گیری TRANSFERRIN در سرم يا پلاسما با روش ایمونوتوربیدیمتريک می باشد.

ترانسفرین یک گلیکوپروتئین با ایزوفرم های مختلف و وزن مولکولی حدود 79 کیلو دالتون است که می تواند به دو یون +Fe3  متصل شود. ترانسفرین آهن پلاسما را بین دستگاه گوارش، اندام های ذخیره کننده آهن ( مانند کبد، طحال و مغز استخوان ) و اندام های مصرف کننده آهن (مانند بافت های خون ساز) منتقل می کند. سنتز ترانسفرین در کبد به میزان نیاز آهن و  ذخیره آن در بدن بستگی دارد. بنابراین غلظت ترانسفرین می تواند کمبود و یا افزایش غلظت آهن را نشان دهد. تعیین غلظت ترانسفرین اشباع شده در تشخیص هموکروماتوسیس و ممانعت از افزایش غلظت آهن در نارسایی های مربوط به توزیع آهن مثل بیماری های کبدی و بررسی درمان اریتروپوئتین در بیماران با نقص کلیوی استفاده می شود. اندازه گیری غلظت ترانسفرین اشباع شده جایگزین اندازه گیری TIBC شده است.

روش عملکرد كيت تشخيص كمي ترانسفرین پارس آزمون :

ایمونوتوربیدیمتریک

اساس آزمايش كيت تشخيص كمي ترانسفرین پارس آزمون :

در اين آزمايش غلظت ترانسفرین توسط اندازه گیری فتومتریک واکنش بین آنتی بادی های حساس شده بر علیه ترانسفرین انسانی موجود در کیت و آنتی ژن ترانسفرین موجود در سرم تعیین می گردد.

معرف های موجود در كيت تشخيص كمي ترانسفرین پارس آزمون :

توجه: مقادير زير بر حسب محلول آماده شده براي كار مي باشد.

شرايط نگهداري محلولهای كيت تشخيص كمي ترانسفرین پارس آزمون :

محلول ها بايد در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي ويالها قابل مصرف مي باشند.

توجه : از فريز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداري شود.

هشدارها

براي پايدار نمودن محلول ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعیدن و تماس مستقيم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداري شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با محلول ها رعايت گردد.

بهداشت و ايمني دفع مواد زائد

در مورد چگونگي دور ريز مواد در صورت وجود قوانين تدوين شده طبق قانون موجود عمل شود.

 • آماده سازي محلولها

محلول های معرف 1 و 2 به صورت آماده مصرف می باشند.

 • لوازم و مواد مورد نياز

تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي

سرم فيزيولوژي (محلول Nacl با غلظت 9 گرم در ليتر)   

كاليبراتور و كنترلهای كيت تشخيص كمي ترانسفرین پارس آزمون :

جهت كاليبراسیون كاليبراتور TruCal Protein و جهت كنترل، TruLab Protein شركت پارس آزمون بطور جداگانه تهيه شود.

روش آماده سازی کالیبراتور، کنترل و نمونه ها

برای تهیه کالیبراتور ها، ابتدا كاليبراتور TruCal Protein را به نسبت 1+10 با سرم فیزیولوژی رقیق کرده (براي مثال 50 ميکرو ليتر کالیبراتور و 500 میکرو ليتر سرم فیزیولوژی ) تا به این وسیله کالیبراتور شماره 6 با غلظت ذکر شده در بروشور TruCal Protein را به دست آورید. سپس طبق شکل زیر از آن سریال رقت تهیه کنید تا به کالیبراتور شماره 2 برسید. از کالیبراتور شماره 2 رقت تهیه شده را به کالیبراتور شماره 1 منتقل نکنید تا به این ترتیب کالیبراتور شماره 1 تنها سرم فیزیولوژی با غلظت صفر باشد.

برای تهیه کنترل و نمونه ها، TruLab Protein و کلیه نمونه ها را به نسبت 1+10 با سرم فیزیولوژی رقیق کنید.

نمونه ها :

 • سرم، پلاسما همراه با EDTA یا هپارين
 • در دمای 2 تا 25 درجه سانتیگراد 8 روز
 • در دمای منهای 20 درجه سانتیگراد 6 ماه

از آلوده شدن نمونه ها و فریز مجدد نمونه ها خود داری شود.

روش انجام آزمايش :

طول موج :          340 نانومتر

قطر كووت :         يك سانتيمتر             

دما :                   37 درجه سانتيگراد

اندازه گيري :        فتومتر با بلانك معرف روي صفر تنظيم شود.

محاسبات :

براي محاسبه تغييرات جذب نوري (ΔA)، جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله اول براي هر كووت را از جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله دوم كسر نمایيد. سپس تغييرات جذب نوري بدست آمده براي کالیبراتور هاي مختلف را در جدول لگاريتمي وارد نموده و بر اساس منحني بدست آمده غلظت كنترل و نمونه ها را تعيين نمایيد.

ضريب تبديل واحد :

ويژگيها و كارآيي كيت تشخيص كمي ترانسفرین پارس آزمون :

 • محدوده اندازه گيري

كيت ترانسفرین پارس آزمون جهت اندازه گيري ترانسفرین در محدوده 3 تا 820 ميلي گرم در دسي ليتر طراحي شده و در مواردي كه مقدار ترانسفرین بيش از 820 میلي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به نسبت 1 بعلاوه 1 با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد 2 ضرب شود.

 • پدیده منطقه ای

در این آزمایش تا غلظت 2000 میلی گرم در دسی لیتر پدیده منطقه ای مشاهده نشد.

 • عوامل مداخله گر

هموگلوبين تا غلظت 1000 ميلي گرم در دسي ليتر، بیلی روبین تا 60 میلی گرم  در دسي ليتر و تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر و RF تا غلظت 1700 واحد بین المللی در میلی ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند.

 • حساسيت

حداقل مقدار ترانسفرین قابل اندازه گيري 3 ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد.

 • دقت ( در 37 درجه سانتيگراد )

دقت بر اساس پروتوکل EP-5 کمیته بین المللی استاندارد های آزمایشگاه های تشخیص طبی (NCCLS)

مقايسه روشها :

در مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت ترانسفرین شركت پارس آزمون(Y)  با يكي از متداولترين كيت های ترانسفرین در جهان (X)  بر روي 70 نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد.

Y = 0.98 (X) – 0.93 mg/dl ; r = 0.993

دامنه مرجع :

 

مآخذ :

 1. Wick M, Pingerra W, Lehmann P. Iron metabolism: diagnosis and therapy of anemias. 3rd Vienna, New York: Springer Verlag,1996.
 2. Fairbanks VF, Klee GG. Biochemical aspects of hematology. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 1642-1710.
 3. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-20.

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.