توضیحات

كيت تشخيص كمي APOB مناسب جهت تشخیص APOB در سرم يا پلاسما با روش فتومتريک می باشد.

LDL است که در نتیجه در عمل انتقال کلسترول به سلول ها نقش دارد و بنابراین افزایش آن عاملی برای تشکیل پلاک های شریانی و نهایتاً گرفتگی رگهای کرونر قلبی است. تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین مقادیر LDL  و APOB از یکسو و شیوع بیماری های رگهای کرونر قلبی از سوی دیگر وجود دارد. در حالیکه تعیین مقادیر کلسترول و تری گلیسرید برای بررسی احتمال گرفتگی رگهای کرونر قلبی استفاده می شود، از اندازه گیری APOA1 ، APOB و LP(a) نیز اطلاعات مفیدی در زمینه ناهنجاری های لیپیدی به دست می آید که به عنوان عامل تشخیصی مهمی در تعیین میزان خطر ابتلاء به گرفتگی رگهای کرونر قلبی مورد استفاده قرار می گیرد.

از اندازه گیری غلظت APOB جهت کنترل درمان ناهنجاری های لیپیدی استفاده میشود. 

روش عملکرد كيت APOB پارس آزمون :

ایمونوتوربیدومتریک

اساس آزمايش كيت APOB پارس آزمون :

در اين آزمايش آنتي بادي های حساس شده بر علیه APOB انسانی موجود در کیت با APOB موجود در نمونه بيمار واکنش می دهند که این واکنش به صورت فتومتریک و با روش تک نقطه ای قابل اندازه گیری است.

معرف های موجود در كيت APOB پارس آزمون :

توجه : مقادير زير بر حسب محلول آماده شده براي كار مي باشد.

شرايط نگهداري محلولهای كيت APOB پارس آزمون : 

محلول ها بايد در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي ويال ها  قابل مصرف مي باشند.

توجه : از فريز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداري شود.

بهداشت و ايمني دفع مواد زائد

در مورد چگونگي دور ريز مواد در صورت وجود قوانين مدون طبق قانون موجود  عمل شود.

هشدارها

براي پايدار نمودن محلول ها از سديم آزايد استفاده می شود. لذا از بلعیدن و تماس مستقيم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداري کنید و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده دهید.

بطور كلي كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با محلول ها رعايت گردد.

آماده سازي محلولهای كيت APOB پارس آزمون : 

محلول های معرف 1 و 2 به صورت آماده مصرف می باشند.

لوازم و مواد مورد نياز

  • تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي
  • سرم فيزيولوژي ( محلول Nacl  با غلظت 9 گرم در ليتر)   

كاليبراتور و كنترلهای كيت APOB پارس آزمون :

جهت كاليبراسیون كاليبراتور TruCal APOB و جهت كنترل، TruLab Lipid شركت پارس آزمون  بطور جداگانه تهيه شود.

نمونه ها :

سرم، پلاسما همراه با هپارين یا EDTA

پايداري APOB در سرم يا پلاسما :

  •  5 روز در دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد
  • 2 هفته در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد
  •  3 ماه در دماي منهاي 20 درجه سانتيگراد

از آلودگی مونه ها جداً خود داری شود.

روش انجام آزمايش :

طول موج :             340 نانومتر

قطر كووت :           يك سانتيمتر             

دما :                    37 درجه سانتيگراد

اندازه گيري :        فتومتر با بلانك معرف روي صفر تنظيم شود.

محاسبات :

براي محاسبه تغييرات جذب نوري (ΔA)، جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله اول براي هر كووت را از جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله دوم كسر نمایيد. سپس تغييرات جذب نوري را براي کالیبراتور هاي مختلف را در جدول لگاريتمي وارد کنید و بر اساس منحني، غلظت كنترل و نمونه ها را تعيين نمایيد.

ويژگيها و  كارآيي كيت كيت APOB پارس آزمون :

  • محدوده اندازه گيری

اين كيت جهت اندازه گيري APOB در محدوده 3/0 تا 250 ميلي گرم در دسي ليتر طراحي می شود و در مواردي كه مقدار APOB بيش از 250 میلي گرم در دسي ليتر باشد، بايد نمونه به نسبت 1 بعلاوه 1 با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد 2 ضرب شود.

  • پدیده منطقه ای :

در این آزمایش تا غلظت 1000 میلی گرم در دسی لیتر پدیده منطقه ای مشاهده نشد.

  • عوامل مداخله گر :

اسيد آسكوربيك تا غلظت 25 ميلي گرم در دسي ليتر، تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر، هموگلوبين تا غلظت 500 ميلي گرم در دسي ليتر و بیلی روبین تا غلظت 35 میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند.

هیچگونه واکنش تقاطعی با APOA1 و APOA2 مشاهده نشد.
  • حساسيت :

حداقل مقدارAPOB  قابل اندازه گيري 3/0 ميلي گرم در  دسی ليتر مي باشد.

مقايسه روشها

در مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت APOB شركت پارس آزمون (Y)   با يكي از متداول ترين كيت هاي APOB در جهان (X)  بر روي 63 نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد.

Y = 1.08 (X) – 5.12 mg/dl ; r = 0.990

دامنه مرجع :

مطالب مرتبط

None found

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.