توضیحات

سيستم كمپلمان يك سيستم آبشاري تجزيه پروتئين با شركت حداقل 20 پروتئين پلاسما و چندین نوع از پروتئین های رسپتور است، كه فعاليت باكتري ها را مختل کرده و از رسوب كمپلكس هاي آنتي ژن-آنتي بادي جلوگيري مي كند. فعاليت اين سيستم به علت مصرف پروتئين هاي واکنش دهنده باعث كاهش غلظت C3 و C4 مي گردد. سيستم آبشاري كمپلمان از طریق 2 مسير متفاوت فعال مي شود :

مسير Classic به وسیله ایمونوکمپلکس ها یا آنتي بادي های متصل شده به باكتري يا ويروس فعال مي شود. فعاليت سيستم آبشاري از اتصال قسمت C1q كمپلمان C1 به FC آنتي بادي ها آغاز مي شود که این کمپلکس با تجزيه C4، C3 را فعال مي سازد.

مسيرalternative  به صورت مستقل از آنتی بادی ها و توسط ميكرو ارگانيسم ها، پلي ساكاريد ها، تجزیه خود به خودی C3 و یا تجمعی از ايمونوگلوبولين ها فعال مي شود و نيازي به پروتئین C4 ندارد.

ازآنجا كه C3 در هر دو مسير مشترك است، كاهش غلظت آن حاکی از فعاليت عمومي سيستم كمپلمان است. كاهش ميزان C3 در بيماري هاي عفوني و التهابي خصوصاً در بيماري گلومرونفريت و اريتروماتوئيد لوپوس سیستمیک (SLE) ديده مي شود.

بر اساس نوع مسير فعال شده، غلظت C4 ممکن است کاهش یابد یا در محدوده نرمال باقی بماند. کاهش مقادير C4 به تنهایی ممكن است در ادما آنژيونروتيك ارثي يا اكتسابي رخ دهد. البته در ادما آنژيونروتيك ارثی كاهش هر دو فاکتور كمپلمان ( C4وC3 ) گزارش شده است.

C3 مانند C4 يكي از پروتئين هاي فاز حاد است و افزايش آن در طی پروسه های التهابی ممكن است مصرف فزاينده ( افزایش یافته ) آن را مخفي نمايد.

روش عملکرد كيت C3 پارس آزمون :

ایمونوتوربیدیمتریک

اساس آزمايش كيت C3 پارس آزمون :

در اين آزمايش غلظت C3 توسط اندازه گیری فتومتریک واکنش بین آنتی بادی های حساس شده بر علیه C3 انسانی موجود در کیت و آنتی ژن C3 موجود در سرم تعیین می گردد.

معرف های موجود در كيت C3 پارس آزمون :

توجه : مقادير زير بر حسب محلول آماده شده  براي كار مي باشد.

شرايط نگهداري محلولهای كيت C3 پارس آزمون :

محلول ها بايد در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي ويالها  قابل مصرف مي باشند.

توجه : از فريز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداري شود.

هشدارها

براي پايدار نمودن محلول ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعیدن و تماس مستقيم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداري شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار  با محلول ها رعايت گردد.

بهداشت و ايمني دفع مواد زائد

در مورد چگونگي دور ريز مواد در صورت وجود قوانين تدوين شده طبق قانون موجود عمل  شود.

آماده سازي محلولهای كيت C3 پارس آزمون :

محلول های معرف 1 و 2  به  صورت آماده مصرف می باشند.

لوازم و مواد  مورد نياز

تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي

سرم فيزيولوژي ( محلول Nacl  با غلظت 9 گرم در ليتر )   

كاليبراتور و كنترلها 

جهت كاليبراسیون كاليبراتور TruCal Protein و جهت كنترل، TruLab Protein شركت پارس آزمون  بطور جداگانه تهيه شود.

روش آماده سازی کالیبراتور، کنترل و نمونه ها

برای تهیه کالیبراتور ها، ابتدا كاليبراتور TruCal Protein را به نسبت 1+10 با سرم فیزیولوژی رقیق کرده ( براي مثال 50 ميکرو ليتر کالیبراتور و 500 میکرو ليتر سرم فیزیولوژی ) تا به این وسیله کالیبراتور شماره 6 با غلظت ذکر شده در بروشور TruCal Protein را به دست آورید. سپس طبق شکل زیر از آن سریال رقت تهیه کنید تا به کالیبراتور شماره 2 برسید. از کالیبراتور شماره 2 رقت تهیه شده را به کالیبراتور شماره 1 منتقل نکنید تا به این ترتیب کالیبراتور شماره 1 تنها سرم فیزیولوژی با غلظت صفر باشد.

برای تهیه کنترل و نمونه ها، TruLab Protein و کلیه نمونه ها را به نسبت 1+10 با سرم فیزیولوژی رقیق کنید.

نمونه ها :

سرم، پلاسما همراه با EDTA یا هپارين

در طی نگهداری سرم، پروتئن های C3 و C4 به آرامی به رسپتور های C3c و اجزاء C4c تجزیه می شوند ( EDTA مانع تجزیه می گردد ). این اجزاء به صورت اپیتوپ های فعال باقی می مانند و حتی علائم بیشتری نسبت به پروتئین های دست نخورده نشان می دهند. بنابراین بر اساس مدت زمان نگهداری سرم، سرم هایی که به مدت 8 روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری شده اند ممکن است یک افزایش 30% نسبت به سرم تازه داشته باشند. تجزیه C4 آهسته تر از تجزیه C3 صورت می گیرد و بنابراین 15% افزایش در غلظت C4 در شرایط مشابه مشاهده می شود.

از آلوده شدن نمونه ها و فریز مجدد نمونه ها خود داری شود.

روش انجام آزمايش :

طول موج :             340 نانومتر

قطر كووت :          يك سانتيمتر             

دما :                   37 درجه سانتيگراد

اندازه گيري :       فتومتر با بلانك معرف روي صفر تنظيم شود.

محاسبات :

براي محاسبه تغييرات جذب نوري (ΔA)، جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله اول براي هر كووت را از جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله دوم كسر نمایيد. سپس تغييرات جذب نوري بدست آمده براي کالیبراتور هاي مختلف را در جدول لگاريتمي وارد نموده و بر اساس منحني بدست آمده غلظت كنترل و نمونه ها را تعيين نمایيد.

ويژگيها و كارآيي كيت C3 پارس آزمون :

  • محدوده اندازه گيري

اين كيت جهت اندازه گيري C3 در محدوده 1 تا 480 ميلي گرم در دسي ليتر طراحي شده و در مواردي كه مقدار C3 بيش از 480 میلي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به نسبت 1 بعلاوه 1 با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد 2 ضرب شود.

  • پدیده منطقه ای

در این آزمایش تا غلظت 1800 میلی گرم در دسی لیتر پدیده منطقه ای مشاهده نشد.

  • عوامل مداخله گر

هموگلوبين تا غلظت 1000 ميلي گرم در دسي ليتر، بیلیروبین تا 60 میلی گرم  در دسي ليتر و تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر و RF تا غلظت 1200 واحد بین المللی در میلی ليتر، IgA تا غلظت 6400 ميلي گرم در دسي ليتر، IgM تا غلظت 4100 ميلي گرم در دسي ليتر و IgG تا غلظت 6400 ميلي گرم در دسي ليتر  باعث تداخل در آزمايش نمي شوند.

  • حساسيت

حداقل مقدار C3 قابل اندازه گيري 1 ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد.

مقايسه روشها

در مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت C3 شركت پارس آزمون(Y)   با يكي از متداولترين كيت های C3 در جهان (X)  بر روي 107 نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد.

Y = 0.83 (X) + 6.72 mg/dl ; r = 0.982

د ا منه مرجع

در نمونه های تازه محدوده نرمال کمتری مورد انتظار است.                                                                                         

 

مآخذ :

  1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 794-806.
  2. Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. In: Burtis CA, Ashwood ER. editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999. p. 507-12.
  3. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-20.

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.