توضیحات

كيت IgG پارس آزمون مناسب برای  تشخيص كمي IgG در سرم يا پلاسما با روش ایمونوتوربیدیمتريک می باشد.

کلاس های مختلف ایمونوگلوبولین های انسانی (IgE , IgM , IgA , IgG  وIgD ) گروهی از گلیکوپروتئین های ساختاری و عملکردی هستند.  IgG انسان دارای وزن مولکولی حدود 150 کیلو دالتون می باشد و شامل دو زنجیره سبک یکسان و دو زنجیره سنگین یکسان است که توسط پیوندهای دی سولفیدی و به شکل γ به یکدیگر متصل هستند.

IgG سرمی توسط B-Cell  های پلاسما تولید می شود و حدود  75% از ایمونوگلوبولین های محلول را تشکیل می دهد. عمل اصلی IgG سرم، اتصال به آنتی ژن، وارد کردن مکمل های فعال سازی و آزاد سازی مواد حاصل از کاتابولیسم آنتی ژن می باشد.

کاهش غلظت IgG سرم در سندروم های اولیه و ثانویه نقص سیستم ایمنی وجود دارند. هچنین افزایش دفع پروتئین به دلیل بیماری های کلیوی می تواند سبب کاهش غلظت IgG شود.

افزایش یکی از کلاس های ایمونوگلوبولین ها که در اثر تومورهای بدخیم مغز استخوان به وجود آمده باشد، نیز ممکن است باعث کاهش ایمونوگلوبولین های کلاس های دیگر از جمله IgG شود. افزایش غلظت IgG در عفونت های شدید و بیماری های اتوایمن نیز وجود دارد. همچنین اشکال مختلف میلوما مقادیر زیادی از IgG مونوکلونال و پلی کلونال را تولید می کند (مانند دیگر کلاس های ایمونوگلوبولین ها).

تعیین مقدار کمی IgG سرم برای تشخیص افتراقی این بیماری ها ضرورت دارد.

روش عملکرد كيت IgG پارس آزمون :

ایمونوتوربیدیمتریک

اساس آزمايش كيت IgG پارس آزمون :

در اين آزمايش غلظت IgG توسط اندازه گیری فتومتریک واکنش بین آنتی بادی های حساس شده بر علیه IgG انسانی موجود در کیت و آنتی ژن IgG موجود در سرم تعیین میگردد.

معرف های موجود در كيت IgG پارس آزمون :

توجه : مقادير زير بر حسب محلول آماده شده  براي كار مي باشد.

شرايط نگهداري محلولهای كيت IgG پارس آزمون :

محلول ها بايد در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي ويالها  قابل مصرف مي باشند.

توجه : از فريز و قرارگیری محلول ها در مجاورت نور خودداري شود.

هشدارها

براي پايدار نمودن محلول ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعیدن و تماس مستقيم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداري شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار  با محلول ها رعايت گردد.

بهداشت و ايمني دفع مواد زائد :

در مورد چگونگي دور ريز مواد در صورت وجود قوانين مدون طبق قانون موجود عمل شود.

آماده سازي محلولهای كيت IgG پارس آزمون :

محلول های معرف 1 و 2  آماده مصرف هستند.

لوازم و مواد  مورد نياز :

 • تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي
 • سرم فيزيولوژي (محلول Nacl  با غلظت 9 گرم در ليتر)   

كاليبراتور و كنترلها :

جهت كاليبراسیون كاليبراتور  TruCal Protein و جهت كنترل، TruLab Protein شركت پارس آزمون  بطور جداگانه تهيه شود.

روش آماده سازی کالیبراتور، کنترل و نمونه ها

برای تهیه کالیبراتور ها، ابتدا كاليبراتور TruCal Protein را به نسبت 1+10 با سرم فیزیولوژی رقیق کرده ( براي مثال 50 ميکرو ليتر کالیبراتور و 500 میکرو ليتر سرم فیزیولوژی) تا به این وسیله کالیبراتور شماره 6 با غلظت ذکر شده در بروشور TruCal Protein را به دست آورید. سپس طبق شکل زیر از آن سریال رقت تهیه کنید تا به کالیبراتور شماره 2 برسید. از کالیبراتور شماره 2 رقت تهیه شده را به کالیبراتور شماره 1 منتقل نکنید تا به این ترتیب کالیبراتور شماره 1 تنها سرم فیزیولوژی با غلظت صفر باشد.

برای تهیه کنترل و نمونه ها، TruLab Protein و کلیه نمونه ها را به نسبت 1+10 با سرم فیزیولوژی رقیق کنید.

نمونه ها :

سرم، پلاسما همراه با EDTA یا هپارين

 •  7 روز در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 •  3 ماه در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 •  6 ماه در دمای منهای 20 درجه سانتیگراد

از آلودگی نمونه ها و فریز مجدد نمونه ها خود داری کنید.

روش انجام آزمايش :

طول موج :             340 نانومتر

قطر كووت :          يك سانتيمتر             

دما :                    37 درجه سانتيگراد

اندازه گيري :       فتومتر با بلانك معرف روي صفر تنظيم شود

محاسبات :

براي محاسبه تغييرات جذب نوري (ΔA)، جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله اول براي هر كووت را از جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله دوم كسر نمایيد. سپس تغييرات جذب نوري بدست آمده براي کالیبراتور هاي مختلف را در جدول لگاريتمي وارد نموده و بر اساس منحني بدست آمده غلظت كنترل و نمونه ها را تعيين نمایيد.

ويژگيها و كارآيي كيت IgG پارس آزمون :

 • محدوده اندازه گيري

اين كيت جهت اندازه گيري IgG در محدوده 80 تا 3600 ميلي گرم در دسي ليتر طراحي شده و در مواردي كه مقدار IgG بيش از 3600 میلي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به نسبت 1 بعلاوه 1 با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد 2 ضرب شود.

 • پدیده منطقه ای

در این آزمایش تا غلظت 8000 میلی گرم در دسی لیتر پدیده منطقه ای مشاهده نشد.

 • عوامل مداخله گر

هموگلوبين تا غلظت 1000 ميلي گرم در دسي ليتر، بیلیروبین تا 60 میلی گرم  در دسي ليتر و تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر و RF تا غلظت 1700 واحد بین المللی در میلی ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند.

هیچگونه واکنش تقاطعی با IgA و IgM مشاهده نشد.

حساسيت

حداقل مقدار IgG قابل اندازه گيري 80 ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد.

دقت ( در 37 درجه سانتيگراد )

دقت بر اساس پروتوکل EP-5 کمیته بین المللی استاندارد های آزمایشگاه های تشخیص طبی (NCCLS)

مقايسه روشها

در مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت IgG شركت پارس آزمون(Y)  با يكي از متداولترين كيت های IgG در جهان (X) بر روي 81 نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد.

Y = 1.10 (X) – 52.9 mg/dl ; r = 0.997

دامنه مرجع :

 

مآخذ :

 1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 667-78.
 2. Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER. editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999. p. 507-12.
 3. Bartl R, Hoechtlen-Vollmar W, Thomas L. Monoclonal immunoglobulins. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st Frankfurt: TH-Books Verlags­gesellschaft; 1998. p. 742-58.
 4. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-20.
 5. Heil R, Koberstein R, Zawta B. Referenzbereiche für Kinder und Erwachsene. Roche Diagnostics 2004.p.46-47.

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.