توضیحات

هورمون T3 آزاد یکی از هورمون های غده تیروئید است که از لحاظ بالینی برای تشخیص بیماری ها و عملکرد سلامت این غده حائز اهمیت می باشد. غلطت این هورمون در آزمایشگاه های تشخیص طبی به کمک کیت الایزا Free T3 و دستگاه های مخصوص قابل اندازه گیری است.

فهرست مطالب

منشأ T3

تری یدوتیرونین (T3)، یک هورمون ترشح شده از تیروئید می‌باشد که در خون به پروتئین‌های حامل متصل می‌شود. پروتئین حامل‌تری یدوتیرونین، تیروکسین گلوبولین (TBG) است. دو هورمون تیروکسین (T4 ) و تری یدو تیرونین (T3) توسط غده تیروئید تولید و وارد خون می‌شوند. تیروئید فقط %20 هورمون T3  را مستقیماً می‌سازد و %80 آن را آنزیم ʹ5- یدیناز در نسوج با برداشتن یک اتم ید از تیروکسین می‌سازد. حدود 99.7 درصد  T3 در خون به‌وسیله پروتئین‌های حامل که شامل TBG، پره آلبومین (TBPA) و آلبومین می‌باشند حمل می‌گردد.

freeT3

تنها بخش آزادتری یدوتیرونین (Free T3) مسئول عمل بیولوژیکی در بدن می‌باشد. علاوه بر این، غلظت برخی پروتئین‌های حامل در بسیاری از شرایط بالینی، مانند بارداری، تغییر می‌کند. در حدود 0.  درصد از T3 به‌صورت آزاد و غیرمتصل به پروتئین‌ها می‌باشد.

TOTAL Free T3

غلظت TOTAL Free T3 در خون، منعکس‌کننده مقدار T3 موجود برای سلول‌هاست. ازاین‌رو اندازه‌گیری TOTAL Free T3 در تعیین وضعیت متابولیک T3 تأثیرگذار است.

تفاوت تست TOTAL T3 و free T3

با تغییر غلظت پروتئین‌های حامل، سطح تری یدوتیرونین تام تغییر می‌کند اما غلظت تری یدوتیرونین آزاد ثابت می‌ماند؛ بنابراین، اندازه‌گیری غلظت تری یدوتیرونین آزاد به طور قابل‌اعتمادتری با وضعیت بالینی نسبت به سطح تری یدوتیرونین تام ارتباط دارد.
افزایش سطح تری یدوتیرونین تام مرتبط با بارداری، داروهای ضدبارداری خوراکی و استروژن درمانی منجر به افزایش سطح TOTAL T3 می‌شود درحالی‌که غلظت T3 آزاد اساساً بدون تغییر باقی می‌ماند.

عملکرد FreeT3

مهم‌ترین عملکرد هورمون‌های تیروئیدی تنظیم متابولیسم پایه  بدن است به‌طوری‌که افزایش با کاهش آنها تأثیر مستقیم بر متابولیسم کربوهیدرات‌ها، لیپیدها و پروتئین‌ها دارد علاوه‌برآن این هورمون‌ها از ابتدای دوره جنینی در تمایز و رشد سلولی تأثیر بسزایی دارند. به‌طورکلی تقریباً تمام سلول‌های بدن تحت‌تأثیر هورمون‌های تیروئیدی هستند.

کاربرد اندازه‌گیری FreeT3

تعیین غلظت T3 در کنار دیگر هورمون‌های مترشحه از غده تیروئید و یا اثرگذار بر آن در تشخیص افتراقی بیماری‌های تیروئیدی و تعیین نوع نارسایی‌های غدد تیروئید هیپوفیز و هیپوتالاموس حائز اهمیت می‌باشد.

به‌علاوه در بعضی از افراد مبتلا به هیپرتیروئیدیسم که مقدار TSH پایین و Free T4 در حد نرمال می‌باشد تعیین مقدار Free T3 در تشخیص کمک‌کننده می‌باشد.

تعیین غلظت T3 آزاد تحت‌تأثیر میزان TBP و ویژگی‌های اتصالی آن نبوده و اندازه‌گیری این هورمون شاخص مناسب‌تری جهت بررسی نارسایی‌های مربوطه در نمونه‌های حاوی TBP بالا به طور مثال در دوران حاملگی، هیپرپروتئینمی، بیماری‌های وراثتی با میزان TBG بالا، در اثر مصرف استروژن یا داروهای ضدبارداری و نیز نمونه‌های حاوی TBP پایین‌تر از حد طبیعی همچون هیپوپروتئینمی، آکرومگالی و برخی بیماری‌های کلیوی و گوارشی می‌باشد.

عمده بیماری‌هایی که باعث افزایش T3 آزاد می‌شوند عبارت‌اند از پرکاری تیروئید، بیماری‌های گریوز، آدنوم تیروئید سمی، گواتر مولتی ندولار سمی، تیروئیدیت گرانولوما یا نیمه حاد، سندرم مقاومت به هورمون تیروئید و ماکرو آدنوما. میزان هورمون T3 آزاد در موارد کم‌کاری تیروئیدی ثانویه یا مرکزی، تیروئیدیت هاشیموتو، برداشتن غده تیروئید و رادیوتراپی کاهش می‌یابد

بر خلاف بیماری گواتر چند گرهی سمی و درمان با مشتقات تیروکسین که میزان Free T4 از میزان Free T3 بالاتر است. در مواردی از پر کاری‌های تیروئید (5 درصد) مانند” T3 Thyrotoxicosis” تنها غلظت Free T3 افزایش می‌یابد. در نتیجه اندازه‌گیری نوع آزاد این هورمون در تشخیص افتراقی این نارسایی مفید می‌باشد.

معرفی برند های تولید کننده و وارد کننده کیت الایزا FreeT3

کیت الایزا T3 پیشگامان سنجش

کیت Free T3 پیشگامان سنجش شرکت پیشگامان سنج برای اندازه‌گیری کمی هورمون تری، یدو تیرونین آزاد یا T3 Free در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

اساس آزمایش کیت الایزا T3 Free

کیت T3 Free پیشگامان سنجش بر مبنای اصول الایزا رقابتی عمل می‌کند. در این کیت FT3 موجود در استاندارد/کنترل/نمونه بیمار با T3 کونژوگه با آنزیم HRP برای اتصال و اشغال جایگاه‌های اختصاصی آنتی‌بادی ضد T3 متصل به فاز جامد به رقابت می‌پردازند. هرچه مقدار FT3 موجود در نمونه بیشتر باشد، جایگاه‌های بیشتری از آنتی‌بادی فاز جامد را اشغال می‌کند. در ادامه با شستشو اجزاء اتصال نایافته از محیط خارج و سپس با افزودن سوبسترا (آب‌اکسیژنه) و رنگ‌زا (تترا متیل بنزیدین) رنگ آبی تولید شده که با توقف واکنش به کمک اسید رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. در این کیت شدت رنگ با مقدار FT3 موجود در سرم نسبت معکوس دارد .

نگهداری کیت Free T3

  • کیت T3 Free پیشگامان سنجش پس از تحویل باید در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد (یخچال) نگهداری شود. کلیه معرف‌ها و اجزاء کیت تا تاریخ انقضای مندرج بروی جعبه کیت، به‌شرط نگهداری در دمای یادشده، پایدار هستند. هرگز فراتر از تاریخ انقضا مندرج بر روی جعبه از کیت استفاده نکنید.
  • غلظت کالیبراتورها و نیز دامنه قابل‌قبول نمونه‌های کنترل بر روی ویال درج شده است و ممکن است بین شناسه‌های مختلف ساخت تفاوت داشته باشد.
  • از انجماد کیت یا اجزاء کیت خودداری نمایید.


دریافت فایل کاتالوگ کیت الایزا FreeT3 پیشگامان سنجش (به زودی…)

کیت الایزا Free T3 اتوبیو


فایل کاتالوگ کیت الایزا FreeT3 اتوبیو (به زودی…)

کیت الایزا Free T3 مونوبایند

مونوکیت الایزای TOTAL Free T3 مونوبایند ایران، مناسب تعیین کمی غلظت تری یدوتیرونین آزاد در سرم انسانی با روش ایمونواسی (Microplate Enzyme Immunoassay) و رنگ‌سنجی (Colorimetric) می‌باشد.

دریافت فایل کاتالوگ کیت الایزا FreeT3 مونوبایند


دریافت فایل برگه ایمنی (SDS) کیت الایزا free T3 مونوبایند

کیت الایزا Free T3 دیازیست

کیت الایزا FreeT3 انسانی دیازیست مناسب جهت اندازه‌گیری غلظت FreeT3 در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمونو آنزیماتیک می‌باشد.


دریافت فایل کاتالوگ کیت الایزا FreeT3 دیازیست

کیت الایزا Free T3 پادتن علم


فایل کاتالوگ کیت الایزا FreeT3 پادتن علم (به زودی…)

کیت الایزا Free T3 پیشتاز طب


دریافت فایل کاتالوگ کیت الایزا FreeT3 پیشتاز طب

کیت الایزا Free T3 ایده آل تشخیص


دریافت فایل کاتالوگ کیت الایزا FreeT3 ایده آل تشخیص


دریافت روش کار شماتیک کیت الایزا FreeT3 ایده آل تشخیص

مطالب مرتبط

توضیحات تکمیلی

برند

پادتن علم, پیشتاز طب, مونوکیت, ایده آل تشخیص, پیشگامان سنجش, اتوبیو (نویان نگین)

تعداد تست

48 تستی, 96 تستی, 192 تستی

ویژگی های کیت الایزا FreeT3 انسانی پیشگامان سنجش

نوع تست: رقابتی, بافر کونژوگه: T3 -HRP آماده مصرف, سوبسترا-کروموژن: Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف, زمان انکوباسیون: 45 + 15 دقیقه دمای محیط, استانداردها: pg/ml 0.0 ,1.5 ,3.0 ,6.0, 12 ,24 آماده مصرف, سمپلرهای مورد نیاز: μl 50 , 100, کنترل سرم: کنترل نرمال آماده مصرف, بافر استاپ: Hydrochloric acid (1M) آماده مصرف, بافر واش: PBS – Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ, پلیت: مونوکلونال انتی بادی کوت شده T3 چاهک 48 – 96, حساسیت: pg/ml 0.05

ویژگی های کیت الایزا FreeT3 انسانی پادتن علم

مشخصات کیت: Sample Type: Serum, Plasma
Sample Volume: 100 µl
Standards: 6 X (0-20 pg/ml)
Conjugate: HRP, ready to use
Substrate: TMB, ready to use
Controls: 2: LOW & HIGH
Sensitivity: 0.1 pg/ml
Incubation Time: 30 + 30 +15 min.

ویژگی های کیت الایزا FreeT3 انسانی مونوکیت

Method: Enzyme Immunoassay, Colormetric, Principle: Competitive Assay, Antibody-Coated Plate, Calibrators: 0 , 1.5, 3.2, 6.5, 15, 20 pg/ml* (Lot Specific), Sample: 50 µl, Sensitivity: 0.04 ng/ml, Reading: 450 nm, Total Time: 75 Minutes, انقضا از زمان تولید: 18 Months

ویژگی های کیت الایزا FreeT3 انسانی پیشتازطب

زمان کل انجام تست: ۷۵ دقیقه, اختصاصیت تست: اختصاصیت تست, Chromogen Substrate: Ready to use, Conjugate: Ready to use, Required Samplers: μl 50 + 100, Incubation time: (Room Temperature) 30 + 30 + 15 min, Control: One vial, Standards: pg/ml 0 , 2 , 4 , 8 , 12 , 20

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.