توضیحات

هورمون LH آزاد یکی از هورمون های غده تیروئید است که از لحاظ بالینی برای تشخیص بیماری ها و عملکرد سلامت این غده حائز اهمیت می باشد. غلطت این هورمون در آزمایشگاه های تشخیص طبی به کمک کیت الایزا LH و دستگاه های مخصوص قابل اندازه گیری است.

فهرست مطالب

منشأ LH

هورمون LH (Lutropin Luteinizing hormone) گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 29500 دالتون دارای 121 اسیدآمینه و سه زنجیره کربوهیدراتی است. این گنادوتروپین که از سلول‌های بازوفیل بخش پیشین هیپوفیز ترشح و از دوزنجیره الفا و بتا تشکیل شده است که با پیوندهای غیرکوالانسی به هم متصل‌اند.

زنجیره α متشکل از 89 اسیدآمینه، از لحاظ ساختار مولکولی با هورمون‌های hCG ،FSH ،TSH مشابه است. هسته خصوصیات هورمونی و ایمونولوژیکی LH توسط زیر واحد اختصاصی β ایجاد می‌شود. تولید LH توسط هورمون رها کننده گنادوتروپین هیپوتالاموس (GnRH) کنترل می‌گردد. نیمه‌عمر بیولوژیکی این هورمون به‌صورت in vivo بیست دقیقه می‌باشد.

دارای یک الگوی نوسانی که در خانم‌ها نسبت به آقایان با وضوح بیشتری قابل‌مشاهده است. در خانم‌ها در دوره عادت ماهانه غلظت LH دارای تغییراتی است بدین ترتیب که در آغاز عادت ماهانه (فاز فولیکولار) و در انتهای آن (فاز لوتئال) غلظت این هورمون پایین است. با افزایش LH در اواسط دوره عادت ماهانه عمل تخمک‌گذاری (اوولاسیون) صورت می‌پذیرد. در خانم‌های یائسه به علت فقدان وجود اثر مهاری هورمون‌های استروئیدی مترشحه از تخمدان مقدار LH افزایش می‌یابد. در آقایان هورمون LH با اثر بر سلول‌های لایدیگ بیضه باعث تحریک ساخته‌شدن تستوسترون می‌شود که وجود تستوسترون برای عمل اسپرماتوژنز ضروری است. در اطفال میزان LH پایین بوده و تا قبل از سن بلوغ دارای تغییراتی نمی‌باشد.

در خانم‌ها ترشح هورمون LH ثابت نبوده و در ابتدای دوره عادت ماهانه سیستم فیدبک منفی هورمون‌های استروئیدی، باعث مهار ترشح LH و تحریک GnRH می‌شود. در نیمه‌های دوره، بالارفتن GnRH ترشح این هورمون را تحریک می‌کند. سپس ساعاتی بعد از حداکثر ترشح LH ، این هورمون با تحریک گیرنده‌های اختصاصی LH بر روی غشای سلول‌های تکای (Theca) تخمدان، باعث تخمک‌گذاری، رشد جسم زرد و تحریک ترشح پروژسترون تخمدان می‌شود، سپس سنتز LH به‌سرعت کاهش می‌یابد و مانند ابتدای دوره عادت ماهانه توسط فیدبک منفی هورمون‌های استروئیدی مهار می‌شود.

در خانم‌های یائسه به دلیل پایین بودن سطح سرمی هورمون‌های استروئیدی، فیدبک منفی غیرفعال بوده و تولید LH به‌صورت مستمر ادامه دارد. در آقایان، این هورمون با تحریک گیرنده‌های LH بر روی غشای سلول‌های لیدیگ (Leydig) بیضه سبب سنتز تستوسترون و تحریک اسپرماتوژنز می‌شود.

عملکرد LH

هورمون لوتئال یا LH به همراه هورمون محرکه فولیکولی (FSH) توسط سلول‌های گونادوتروپ هیپوفیز قدامی ترشح و به‌صورت هم‌افزایی وظیفه تنظیم و تحریک عملکرد غدد جنسی (تخمدان‌ها و بیضه‌ها) را برعهده دارند.

کاربرد اندازه‌گیری غلظت LH

سنجش LH در خانم‌ها جهت بررسی اختلالات عادت ماهانه، آمنوره اولیه و ثانویه، هیرسوتیزم و ویریلیزم بکار می‌رود. افزایش ناگهانی LH در آقایان در موارد ناباروری، هیپوگنادیسم، ژنیکوماستیا جهت بررسی عملکرد غدد هیپوتالاموس و هیپوفیز حائز اهمیت است.

تعیین مقدار LH در یافتن علت سوء عملکرد مسیر هیپوتالاموس – هیپوفیز – غدد جنسی به پزشک کمک می‌کند. از اندازه‌گیری LH و FSH در مواردی نظیر بیماری‌های مادرزادی همراه با ناهنجاری‌های کروموزومی (به‌عنوان‌مثال نشانگان تِرنِر)، تخمدان پلی سیستیک(PCO)، کشف علل قطع قاعدگی، نشانگان یائسگی و بررسی نارسایی سلول‌های الیدیگ، استفاده می‌شود.

اندازه‌گیری LH و FSH در تمایز نارسایی اولیه غدد جنسی از نارسایی ثانویه بسیار مفید است. در نارسایی اولیه نظیر آنچه که در PCO یا یائسگی دیده می‌شود، میزان این دو هورمون افزایش چشمگیری می‌یابد، درحالی‌که در نارسایی ثانویه ناشی از نقصان عملکرد هیپوفیز میزان این دو هورمون کاهش می‌یابد. همچنین افزایش ناگهانی در میزان LH نشانه قریب‌الوقوع بودن آزاد شدن تخمک از فولیکول‌هاست که می‌تواند احتمال زیاد بارداری را نشان دهد.

افزایش LH

موارد افزایش LH در هیپوگنادیسم اولیه فاز لوتئال قاعدگی، پس از یائسگی و در دوره فولیکولار در مبتلایان به PCOS دیده می‌شود. درصورتی‌که افزایش LH همراه با افزایش FSH نباشد احتمال یک تومور هیپوفیزی تولیدکننده گنادوتروپین وجود دارد.

کاهش LH

موارد کاهش LH در نارسایی هیپوفیز یا هیپوتالاموس، استرس شدید، سوءتغذیه و سندرم Kallrrann دیده می‌شود.

معرفی برند های تولید کننده و وارد کننده کیت های الایزا LH

کیت الایزا پیشگامان سنجش

کیت LH پیشگامان سنجش، مناسب برای اندازه‌گیری کمی آزمایشگاهی هورمون لوتئال (LH) در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

کیت الایزا پادتن علم

کیت الایزا پیشتاز طب

کیت الایزا دیازیست

کیت الایزا LH انسانی دیازیست، مناسب برای اندازه‌گیری غلظت LH در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمونوآنزیماتیک

کیت الایزا ایده آل تشخیص

کیت الایزا مونوکیت (مونوبایند)

مونوکیت الایزای TOTAL LH، مناسب تعیین کمی غلظت هورمون لوتئینی (LH) در سرم انسانی با روش ایمونواسی (Microplate Enzyme Immunoassay) و رنگ‌سنجی (Colorimetric) می‌باشد. 

توضیحات تکمیلی

برند

پادتن علم, پیشتاز طب, مونوکیت, ایده آل تشخیص, پیشگامان سنجش, دیازیست

تعداد تست

48 تست, 96 تست, 192 تست

ویژگی های کیت الایزا LH انسانی پیشتازطب

Chromogen Substrate: Ready to use, Ready to use: Ready to use, Required Samplers: μl 50 , 100, Incubation time: (Room Temperature) 30 + 15 min, Control: One vial, Standards: IU/L 0 , 2.5 , 5 , 25 , 50 , 100, زمان کل انجام تست: ۴۵ دقیقه, اختصاصیت تست: ۹۹٪

ویژگی های کیت الایزا LH انسانی ایده آل تشخیص آتیه

شرایط نگهداری: دمای نگهداری: 2-8°C
جزء حساس به نور: تمام محلولها
شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش: یخچالی 7 روز
شرایط مناسب ذخیره سازی نمونه: منفی 20 درجه تا یک ماه, شرایط نمونه: نوع نمونه: سرم
شرایط رد نمونه: همولیز – لیپمیک
حجم نمونه لازم: 50µl
رقیق سازی اولیه نمونه: لازم نیست
رقیق سازی اولیه کونژوگه: لازم نیست
زمان کل انجام آزمایش: 75دقیقه

ویژگی های کیت الایزا LH انسانی مونوکیت

Method: Enzyme Immunoassay, Colormetric, Principle: Sandwich Assay, Streptavidin-Coated Plate, Calibrators: 0, 5, 25, 50, 100, 200 mlU/ml (2nd IS 80/552), Sample: 50 µl, Sensitivity: 0.8 mIU/ml, Reading: 450 nm, Total Time: 75 Minutes, تاریخ انقضا از زمان تولید: 18 Months

ویژگی های کیت الایزا LH انسانی پادتن علم

مشخصات کیت: Sample Type: Serum, Plasma
Sample Volume: 25 µl
Standards: 6 X (0-100 mlU/ml)
Conjugate: HRP, ready to use
Substrate: TMB, ready to use
Controls: 2 LOW & HIGH
Sensitivity: 0.5 mlU/ml
Incubation Time: 60 + 10 min

ویژگی های کیت الایزا LH انسانی پیشگامان سنجش

نوع تست: آنتی بادی ساندویچ, بافر کونژوگه: Anti-LH- HRP Anti-LH-Biotin آماده مصرف, سوبسترا-کروموژن: Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف, زمان انکوباسیون: 45 + 15 دقیقه دمای محیط, استانداردها: mIu/ml 0.0 ,5.0 ,10 ,25 ,50 ,100 آماده مصرف, سمپلرهای مورد نیاز: μl 20, 50, 100, کنترل سرم: کنترل نرمال آماده مصرف, بافر استاپ: Hydrochloric acid (1M) آماده مصرف, بافر واش: PBS – Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ, پلیت: استرپتاویدین کوت شده چاهک 48 – 96, حساسیت: mIu/ml 1.0, پدیده هوک: UP TO mIu/ml 2000

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.