توضیحات

امروزه بر کسی پوشیده نیست که اندازه‌گیری سطح هورمون‌های تیروئیدی، شاخصه مهمی جهت تعیین وضعیت سلامتی فرد می‌باشد. ازاین‌رو شرکت‌های تولیدکننده بسیاری در سراسر جهان و به‌خصوص ایران، اقدام به تولید کیت‌های اندازه‌گیری عملکرد تیروئید کرده‌اند که به نام پنل تیروئید شناخته می‌شود. شما با مطالعه متن زیر در فروشگاه وندیداز میتوانید فایل کاتالوگ کیت T3 پیشتاز طب، کیت T3 مونوکیت، کیت T3 ایده آل تشخیص، کیت T3 پادتن علم، کیت T3 پیشگامان سنجش را دریافت نمایید.

فهرست محتوا

هورمون تری یدوتیرونین یا T3 که نقش حیاتی در حفظ عملکرد طبیعی تیروئید دارد تقریباً 5% از هورمون‌های تیروئیدی سرم را تشکیل می‌دهد. مولکول پیش‌ ساز این هورمون، گلیکوپروتئین بزرگی به نام تیروگلوبولین است که حاوی 70 اسیدآمینه تیروزین می‌باشد. این اسیدآمینه با جذب یک و دو مولکول ید به ترتیب به مونو یدوتیروزین و دی یدوتیروزین تبدیل می‌گردد. فقط 20% این هورمون مستقیماً از غده تیروئید ترشح شده و مابقی در اثر deiodination تیروکسین در کبد ایجاد می‌شود. زمانی که هورمون‌های تیروئیدی، به‌وسیله پروتئین‌های حامل به ارگان مقصد خود می‌رسند به‌عنوان pro-hormone  عمل می‌کند و توسط آنزیمی به نام deioddinase  یکی از چهار ید آن برداشته می‌شود.

منشا T3

اگر از حلقه بیرونی T4 یک ید برداشته شود T3 و اگر از حلقه داخلی برداشته شود reverse T3 تولید می‌شود که تقریباً غیرفعال است و نقش هورمونی مهمی ندارد. نیمه‌عمر این هورمون در بدن 7 روز بوده و تولید آن به‌صورت مکانیسم فیدبک منفی تحت‌تأثیر هورمون تیروتروپین یا TSH کنترل می‌شود. بدین ترتیب که هورمون آزادکننده تیروتروپین یا TRH مترشحه از هیپوتالاموس، منجر به تحریک سنتر TSH از غده هیپوفیز شده سپس TSH آزاد شده با اتصال به گیرنده‌های اختصاصی غشاء سلول‌های تیروئید موجب ترشح هورمون T3 به خون می‌گردد. فرم فعال این هورمون به‌صورت آزاد می‌باشد که کمتر از 0.05 درصد از کل T3 سرم را شامل می‌شود.

عملکرد هورمون T3

بیش از 99.95 درصد T3 سرم به پروتئین‌های متصل‌شونده به T4 یا TBP متصل است از جمله پروتئین TBG که ظرفیت بالایی برای پیوند با T3 دارد. این پروتئین‌ها برقرارکننده تعادل سرم بوده و به‌محض جذب تیروکسین به سلول‌های هدف، هورمون T3 موردنیاز را آزاد می‌کند. مهم‌ترین عملکرد هورمون‌های تیروئیدی تنظیم متابولیسم پایه بدن است به‌طوری‌که افزایش یا کاهش آنها تأثیر مستقیم بر متابولیسم کربوهیدرات‌ها، لیپیدها و پروتئین‌ها دارد. علاوه‌برآن این هورمون‌ها از ابتدای دوره جنینی در تمایز و رشد سلولی تأثیر بسزایی دارند. به‌طورکلی تقریباً تمام سلول‌های بدن تحت‌تأثیر هورمون‌های تیروئیدی هستند.

اهمیت اندازه گیری هورمون T3

تعیین غلظت T3 در کنار دیگر هورمون‌های مترشحه از غده تیروئید و یا اثرگذار بر آن، در تشخیص افتراقی بیماری‌های تیروئیدی و تعیین انواع نارسایی‌های غدد تیروئید، هیپوفیز و هیپوتالاموس حائز اهمیت می‌باشد. در غالب روش‌های اندازه‌گیری T3، غلظت این هورمون در نمونه‌های حاوی TBP بالا (به طور مثال در دوران حاملگی هیپرپروتئینمی، بیماری‌های وراثتی با میزان TBG بالا در اثر مصرف استروژن یا داروهای ضدبارداری بالاتر از حد نرمال می‌باشد. بالعکس در اکثر نمونه‌های حاوی TBP پایین‌تر از حد طبیعی همچون هیپوپروتئینمی آکرومکانی و برخی بیماری‌های کلیوی و گوارشی غلظت هورمون T3 از حد میانگین پایین‌تر است.)

کاربرد بالینی اندازه گیری هورمون T3

تفسیر نتایج بدست آمده از تست T3 جهت تشخیص افتراقی بیماریهای مرتبط با عملکرد تیرویئد به تنهایی کفایت نمی کند و باید از دیگر تست های پنل تیروئید نیز جهت تشخیص ناهنجاری های تیروئیدی بهره برد. عمده بیماریهایی که باعت افزایش T3 سرمی می شوند عبارتند از پر کاری تیروئید، بیماریهای گریوز، آدنوم تیروئید سمی، تیروئیدیت گرانولوما یا نیمه حاد، سندرم مقاومت به هورمون تیروئید، ماکرو آدنوما و گواتر مولی فنولار سمی.

میزان هورمون T3 در موارد کم کاری تیروئیدی ثانویه یا مرکری تیروئیدیت هاشيموتو، برداشتن غده تیروئید و رادیوتراپی کاهش می یابد.در تشخیص Thyrotoxicosis که غلظت T3 سرم بالاست و میزان T4 نرمال می باشد سنجش میزان T3 نقش تعیین کننده دارد.

کیت T3 دیازیست

 کیت الایزا T3 دیازیست مناسب جهت اندازه‌گیری غلظت T3 در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمونوآنزیماتیک می‌باشد.

کیت T3 پیشگامان سنجش

کیت الایزا T3 پیشگامان سنجش مناسب جهت اندازه‌گیری کمّی T3 Total در سرم یا پلاسما به صورت اختصاصی میباشد.

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست‌های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده

کیت T3 پادتن علم

کیت الایزا T3 پادتن مناسب جهت اندازه‌گیری کمّی T3 بر مبنای سـنجش واکنش رقابتی ایمونو آنزیماتیک بر روی فاز جامد طراحی و تولید شده است. در این سیستم، نمونه بیمار و مقدار ثابتی از T3 متصـل به آنزیم پراکســیداز (HRP) به حفره‌های پلی‌استایرن پوشیده شده با آنتی‌بادی‌های ضد T3 افزوده می‌شود. در حین انکوباسـیون اول، T3 موجود در سرم بیمار با HRP-T3 برای تشکیل پیوند با آنتی‌بادی‌های ضد T3 وارد رقابت می‌شود. در نتیجه مقدار HRP-T3 متصـل به T3-Ab با میزان T3 موجود در سرم نســــبت معکوس دارد.

پس از انکوباسیون مقادیر اضافی HRP-T3 و T3 موجود در سرم از طریق شســتشــو از سیســـتم خارج می‌شوند. سپس افزودن سوبســترای TMB سبب ایجــــاد رنگ آبـی توسـط آنزیم می‌شود. شـدت رنگ ایجاد شـده با میزان T3 موجود در نمونه‌ها نســـبت عکس دارد. رنگ‌زایی واکنش آنزیماتیک توسط محلول متوقف‌کننده خاتمه می‌یابد و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد مبدل می‌شود.

شـدت رنگ به‌وسیله یک اسپکتروفتومتر مخصــــوص میکروپلیت در طول موج 450 نانومتر اندازه‌گیری می‌شود. برای تعیین غلظت T3 نمونه‌ها ،ابتدا منحنی جذب نور استانداردها برحسـب غلظت T3 آنها رسم شده و سپس میزان غلظت T3 نمونه‌ها از روی منحنی استاندارد تعیین می‌گردد. شما می‌توانید پروتکل محصول، محتویات کیت، وسایل موردنیاز و همچنین نحوه محاسبه نتایج را از کاتالوگ قرار داده شده مطالعه نمایید.

کیت TOTAL T3 مونوکیت (مونوبایند ایران)

کیت الایزا Total T3 مونوکیت مناسب تعیین کمّی غلظت هورمون T3 در سرم یا پلاسما انسانی با روش ایمونواسی (Microplate Enzyme Immunoassay) و رنگ‌سنجی (Colorimetric) می‌باشد.

کیت T3 ایده‌آل تشخیص آتیه

کیت T3 پیشتاز طب

توضیحات تکمیلی

برند

پادتن علم, پیشتاز طب, مونوکیت, ایده آل تشخیص, پیشگامان سنجش, اتوبیو (نویان نگین), دیازیست

تعداد تست

96 تستی, 192 تستی

ویژگی های کیت الایزا T3 انسانی پیشگامان سنجش

حساسیت: ng/ml 0.2, پلیت: انتی بادی مونوکلونال کوت شده T3 – چاهک 48 – 96 – 192, بافر واش: PBS – Tween / یک ویال 30 میلی گرم غلیظ, بافر استاپ: Hydrochloric acid(1M) – آماده مصرف, کنترل سرم: کنترل نرمال – آماده مصرف, سمپلرهای مورد نیاز: μl 50,100, استانداردها: ng/ml 0.0 ,0.5 ,1.0 ,2.5 ,5.0 ,10 – آماده مصرف, زمان انکوباسیون: 45 + 15 دقیقه – دمای محیط, سوبسترا-کروموژن: Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide – آماده مصرف, بافر کونژوگه: T3-HRP – آماده مصرف, نوع تست: رقابتی

ویژگی های کیت الایزا T3 انسانی پادتن علم

Sample Type: Serum, Plasma, Sample Volume: 50 µl, Standards: 6 X (0-10 ng/ml), Conjugate: HRP, ready to use, Substrate: TMB, ready to use, Controls: 2: LOW & HIGH, Sensitivity: 0.2 ng/ml, Incubation Time: 60 + 20 min

ویژگی های کیت الایزا T3 انسانی مونوکیت

انقضا از زمان تولید: 18 Months, زمان تست: 75 Minutes, Reading : 450 nm, Sensitivity: 0.04 ng/ml, Sample: 50 µl, Calibrators: 0 , 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 ng/ml, Principle: Competitive Assay, Antibody-Coated Plate, Method: Enzyme Immunoassay, Colormetric

ویژگی های کیت الایزا T3 انسانی ایده آل تشخیص اتیه

نوع تست: کمی
واحد گزارش: ng/ml
حساسیت آنالیتیکال: 0.07
محدوده خطی بودن: 0-7.5
دقت تست:
ضریب تغییرات (CV) درون سری کاری: 3.9%
ضریب تغییرات (CV) بین سری های کاری: 5.7%

فاصله مرجع:
0.52 – 1.85 ng/ml
نوع نمونه: سرم
شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش: یخچالی 7 روز
شرایط مناسب ذخیره سازی نمونه: (1 month)20°C-
شرایط رد نمونه: همولیز – لیپمیک
حجم نمونه لازم: 25µl
رقیق سازی اولیه نمونه: لازم نیست
رقیق سازی اولیه کونژوگه: لازم است
زمان کل انجام آزمایش: 75دقیقه
دمای نگهداری: 2-8°C
جزء حساس به نور: تمام محلولها
شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش: یخچالی 7 روز
شرایط مناسب ذخیره سازی نمونه: (1 month)20°C-

ویژگی های کیت الایزا T3 انسانی پیشتازطب

Standards: ng/ml 0 , 0.5 , 1 , 2.5 , 5 , 10, Control: One vial, Incubation time: (Room Temperature) 30 + 30 + 15 min, Required Samplers: μl 50 , 100, Conjugate: Ready to use, Chromogen Substrate: Ready to use, اساس تست کیت: Competitive ELISA, اختصاصیت تست: ۹۹٪, زمان کل انجام تست: ۷۵ دقیقه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…