توضیحات

مقدمه:

الفا 1 میکروگلوبین یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی پایین می باشد که توسط سلول های کبدی سنتز می شود، افزایش دفع این پروتئین نشان دهنده کاهش جذب توبولی کلیه می باشد که این موضوع تایید کننده نفروپاتی های بینابینی و تخریب حاد یا مزمن توبولار می باشد سنجش این پروتئین در تشخیص نارسایی های کلیوی کاربرد دارد.

روش: ایمونوتوربیدومتریک

موارد مصرف کیت تعیین کمی آلفا-۱-میکروگلوبولین (α1-Microglobulin) بایرکس فارس :

تعیین کمی آلفا -۱ -میکروگلوبین در سرم و پلاسما و ادرار انسانی

اساس آزمایش:

آنتی بادی ضد α1-Microglobulin با α1-Microglobulin موجود در نمونه ایجاد کمپلکس می کند که این واکنش به روش کدورت سنجی اندازه گیری می شود.

محدودیت ها- تداخل: میزان:

بازیابی در حدود ۱۰%± میزان اولیه
یرقان: عدم تداخل معنی دار تا غلظت بیلی روبین mg/dl ۴۰
همولیز: عدم تداخل معنی دار تا غلظت هموگلوبین تا mg/dl ۳۰۰
لیپميا: عدم تداخل معنی دار تا غلظت تری گلیسریدها تا mg/dl ۱۲۰۰
در این آزمایش تا غلظت ا/mg ۴۰۰ پديده منطقه ای مشاهده نشد.

استفاده در دستگاه اتوماتیک:

این معرف برای استفاده طیف وسیعی از دستگاه های سنجش اتوماتیک مناسب می باشد. دستورالعمل های خاصی برای کاربرد های مختلف در بخش فنی شرکت با پر کس فارس موجود می باشد.
Biorexfars a-Microglobulin Calibrator Serum Cat No BXC0888A

کنترل کیفیت:

برای بررسی عملکرد صحیح معرف ها و هر نوع وسیله ای که برای اندازه گیری در این روش استفاده شده، توصیه می شود که از سرم کنترل های نرمال و غیر ترمال به منظور تایید صحت این روش استفاده نمایید. نتایج بدست آمده باید در محدوده مقادیر مشخص شده قرار گیرد.
Biorexfars Qi-Microglobulin Control Level 1 BXC0888A
Biorexfars Qi-Microglobulin Control Level 2 BXC0888A
مواد کنترل کیفی بایرکس فارس، از نظر عدم آلودگی به HBs Ag ، آنتی بادی HIV نوع (۱ و ۲) و آنتی بادی HCV در نمونه انسانی بررسی شده و نتایج منفی گزارش شده است. اگر چه هیچ آزمایشی نمی تواند به طور کامل نبود بیماری های عفونی را تضمین کند، بنابراین باید با همه مواد همانند مواد آلوده رفتار شود. اگر نتایج خارج از محدوه قابل قبول باشند، باید اعمال مناسبی با توجه به روش های کیفی داخل آزمایشگاه صورت پذیرد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.