توضیحات

کیت کلسیم ارسنازو بایرکس فارس

موارد مصرف:


تعیین کمی کلسیم در سرم، پلاسما و ادرار انسانی

مقدمه:


کلسیم بدن در سه بخش اصلی شامل: اسکلت، بافت های نرم و مایع خارج سلولی، یافت مـی شـود. حدود %۹۹کلسیم بدن به صورت کریستال هیدروکسی آپاتیت در استخوان ها و دنـدان هـا وجـود دارد. %۱باقی مانده کلسیم بدن، در بافت های نرم و مایع خارج سلولی قرار دارد. سطح کلسیم سرم تحت تاثیر تغییـرات غلظـت پـروتئین اسـت و در بیمـاریهـای گونـاگونی مثـل دهیدراتاسیون و بدخیمیها )بدخیمی کلیه و ریه( افزایش مییابد. همچنین کـاهش سـطح کلسـیم اهمیت بالینی دارد. وجود کلسیم برای انقباض عضلانی، فعالیت قلب ، انتقال جریان عصبی و انعقاد خون حیاتی میباشد.
از تست کلسیم برای بررسی عملکرد پاراتیروئید، متابولیسـم کلسـیم، وضـع مبتلایـان بـه نارسـایی کلیوی و سایر بدخیمی ها استفاده می شـود. سـطح کلسـیم در هایپرپاراتیروئیـدی، بیمـاری هـای استخوانی و مسمومیت با ویتامین Dافزایش می یابـد. در نارسـایی کلیـه، هیپوپاراتیروئیـدی، سـوء جذب و کمبود ویتامین Dمیزان کلسیم می تواند کاهش یابد.

شرایط نگهداری و آماده سازی محلول ها:


محتویات کیت کلسیم ارسنازو بایرکس فارس آماده مصرف میباشد.
محتویات کیت باز نشده تا تاریخ انقضاء در دمای  ۲ تا  ۸درجه سانتیگراد پایدار می باشد.

حساسیت:


حداقل مقدار قابل اندازهگیری  ۱ mg/dlمیباشد.

استفاده در دستگاه اتوماتیک :


این معرف برای استفاده طیف وسیعی از دستگاه های سنجش اتوماتیک مناسب می باشد.
دستورالعمل های خاصی برای کاربرد های مختلف در بخش فنی شرکت بایرکس فارس موجود می باشد. پیشنهاد میشود در هنگام استفاده معرفها توسط دستگاه های اتوماتیک، از کالیبراتور بر پایه سرم، برای حذف تورش زمینهای  ( matrix bias ) موجود در محلول استاندارد آبکی استفاده شود.

Biorexfars Calibration Serum Cat No BXC0321A

 

کنترل کیفیت :


برای بررسی عملکرد صحیح معرف ها و هر نوع وسیله ای که برای اندازه گیری در این روش استفاده شده، توصیه میشود که از سرم کنترلهای نرمال و غیر نرمال به منظور تایید صحت این روش استفاده نمایید. نتایج بدست آمده باید در محدوده مقادیر مشخص شده قرار گیرد .

Biorexfars Normal Human Assayed Control Cat No BXC0312C
Biorexfars Elevated Human Assayed Control Cat No BXC0312F


مواد کنترل کیفی بایرکس فارس، از نظرعدم آلودگی به ، HBsAgآنتی بادی HIVنوع ) ۱ و  ( ۲و آنتی بادی  HCVدر نمونه انسانی بررسی شده و نتایج منفی گزارش شده است. اگر چه هیچ آزمایشی نمی تواند به طور کامل نبود بیماری های عفونی را تضمین کند، بنابراین باید با همه مواد همانند مواد آلوده رفتار شود. اگر نتایج خارج از محدوه قابل قبول باشند،باید اعمال مناسبی با توجه به روش های کیفی داخل آزمایشگاه صورت پذیرد.

کاتالوگ محصول

بازگشت به دسته بندی محصولات

منابع :


Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests 3rd Edition
Jacobs DS. Laboratory Test Handbook 2nd Edition 1990
Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics 1st Edition

توضیحات تکمیلی

برند

بایرکس فارس

دستگاه

عمومی

حجم

200 میلی لیتر

روش

ARSENAZO

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.