توضیحات

اصول آزمایشات تجزیه سنگ هاي ادراري:

کیت حاضر شامل کلیه معرف های لازم براي اندازه گيری نیمه کمی مهمترين عناصر تشکیل دهنده سنگهاي ادراري، شامل: کلسيم، اگزالات، منیزیم، فسفات آمونیوم، اسید اوریک و سیستین است.

در اندازه گيری کلسیم از روش تیتريمتری و براي بقيه تركيبات از روش کلریمتري مقایسه ای استفاده مي شود.

  • کربنات: تصاعد CO2 هنگام حل کردن نمونه اولیه سنگ در اسیدسولفوريك نشان دهنده وجود کربنات در سنگ مورد آزمایش است.
  • کلسیم: اصول اندازه گيري تیتريمتري با تيتري پلکس III می باشد.
  • اگزالات: اگزالات در یک کروموژن، تولید کمپلکس رنگی متناسب با مقدار اگزالات موجود در محیط عمل مي نمايد.
  • آمونیوم: آمونیوم در حضور معرف نسلر کمپلکس زرد تا حدود نارنجي متناسب با غلظت آمونیوم مي نمايد.
  • فسفات: فسفات موجود در سنگ پا مولیبدات آمونیوم تولید کمپلکس مولیید اتوفسفريك اسيد مي نمايد.احیاء کمپلکس در حضور ماده احیاء کننده موجب آزاد شدن مولیبدن آبي رنگ مي گردد.
  • منیزیم: منیزیم در بافر مناسب، با معرف رنگزاي دي هتیل کربوکسانیلیدونفتالن ایجاد کمپلکس رنگی قرمز متناسب با مقدار منیزیم می نماید.
  • اسیداوريك: اسيد اوريك در حضور فسفوتنگستيك اسيد به تنگستن آبي رنگ تبدیل میگردد.
  • سيستئين: سولفیت سدیم سیستین را به سیستئین تبديل مي نمايد. سیستئین حاصله در محیط قلیایی با یک کروموژن ایجاد رنگ قرمز متناسب با غلظت سیسئین می نماید.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.