توضیحات

کیت ریل تایم پی سی آر تشخیص و سنجش کمی سیتومگالو ویروس CMV Detection and Quantitation kit نوین ژن در حجم های 24 ، 48 و 96 تست موجود می باشد.

اساس PCR ( Polymerase Chain Reaction ) بر کپی برداری از سكانس DNA يا RNA نمونه مورد نظر ميباشد كه بر اين اساس ميتوان بيماريهاي مختلفي از جمله بيماريهاي خوني و ژنتيكي مانند بتا تالاسمي، آنمي سيكل سل و سيستيك فيبروزيس و … را تـشخيص داد. PCR عـلاوه بـر انـسان در حيوانـات نيـز بــراي تشخيص بيماريهاي مختلف از جمله بیماری های عفوني كاربرد دارد. 

PCR به دو دسته عمده تقسيم ميشود: نوع كيفـي كـه نـوع ميكروارگانيـسم را مـشخص مـيكنـد و نـوع كمـي كـه تعـداد ميكروارگانيسم را بيان ميكند و هركدام از اين روشها نيز انواع مختلفي دارند كه بر هم مزيتهايي دارند. 

برتري PCR بر كشت:

كـشت نمونـه هـا حـداقل 24سـاعت و گاهي چندين هفته طول مي كشد تـا مثبـت شـود. اگـر بيمـار آنتي بيوتيك مصرف كرده باشد ممكن است كشت منفي شـود. حتي اگر نمونه هاي باليني با تاخير به آزمايشگاه فرستاده شـود كشت بعضي از عوامل عفوني منفي ميشود. كشت بعضي از عوامل عفوني مانند ويـروسهـا، كلاميـدياها، مايكوپلاسما و ريكتزياها به روشهاي معمولي قابل كشت نبوده و احتياج به محيط هاي كشت اختصاصي دارند.

با كمك PCR حتي نمونه هاي فوق قابل بررسي بوده و نتيجه آن در عرض چند ساعت آماده ميشود.

كاربرد کیت PCR بيماريهاي عفوني به صورت خلاصه به شـرح زير ميباشد:

1. شناسايي ميكروارگانيسم هايي كه بطور معمول قابـل كـشت نيستند.

2. شناسايي ميكروارگانيسم هايي كه رشد آهسته دارند.

3. شناسايي ميكروارگانيسمهايي كه تازه كشف شدند و هنوز روشـهاي ديگــري بـراي تــشخيص آنهــا وجـود نــدارد، ماننــد Tropheryma whippelii 

4. غربالگري، تشخيص و پيگيري پاسخ به درمان عفونت هاي ويروسي

  • کیت ریل تایم پی سی آر تشخیص و سنجش کمی سیتومگالو ویروس CMV Detection and Quantitation kit نوین ژن دارای حساسیت و اختصاصیت بسیار بالایی می باشد.

 

توضیحات تکمیلی

حجم

24 ریکشن, 48 ریکشن, 96 ریکشن

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.