توضیحات

از کیت hba1c به‌منظور اندازه‌گیری HbA1c در خون سیاهرگی توسط دستگاه اتوآنالایزر به‌منظور پایش طولانی مدت سطح گلوکز در خون افراد دیابتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت اندازه گیری HbA1c زمانی مشخص میشود که ارتباط قوی بین HbA1c و خطر عوارض دیابت وجود دارد. بر این اساس، امروزه سطح HbA1c باید هر دو سال یک بار در کل بیماران دیابتی و هر سه ماه یک بار در بیمارانی که پروتکل درمان آن‌ها تغییر کرده است یا به اهداف درمانی ایده آل نرسیده‌اند، به عنوان بخشی از برنامه مدیریت درمان دیابت، اندازه‌گیری شود.

HbA1c محصول اتصال غیر آنزیمی گلوکز به اسیدآمینه والین در انتهای آمین زنجیره بتای هموگلوبین است که به‌عنوان شاخص میانگین سطح گلیسمیک خون و شاخص ریسک گسترش عوارض دیابت اندازه‌گیری می‌شود. باتوجه به عمر 120 روزه گلبول‌های قرمز خون، HbA1c نشانگر مناسبی برای کنترل گلیسمیک در 2 تا 3 ماه اخیر بیمار است.

فهرست محتوا

کیت HbA1c پیشتازطب

کیت بیوشیمی HbA1c پیشتازطب بصورت مایع و آماده مصرف، دارای قابلیت اندازه گیری دو آنالیت ( Hb & A1c ) بصورت مجزا با یک کیت در طول موج خوانش 660 نانومتر جهت اندازه گیری A1c و طول موج 505 نانومتر در تست Hb به صورت دستگاهی را فراهم میکند.

ویژگی های کیت HbA1c پیشتازطب

 • انجام تست با روش آنزیمی و عدم ایجاد کدورت در کووت های دستگاهی
 • توانایی تعیین سطح Hb A1c در نمونه خون کامل (Whole Blood)
 • پایداری معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد، تا پایان تاریخ انقضا کیت
 • قابلیت اندازه گیری Hb A1c به میزان 14% هموگلوبین توتال و تست هموگلوبین تا غلظت 20 گرم بر دسی لیتر بصورت خطی
 • عدم تداخل آنالیتهای مزاحمی همچون هموگلوبین های ناپایدار و تغییریافته بیلی روبین و …
 • قابلیت اندازه گیری تقریبا 250 تست هموگلوبین و A1c با حجم 80ml در دستگاه های سری هیتاچی
 • در دسترس بودن پارامترهای انواع اتوآنالایزرها و قابلیت نصب بر روی آنها
 • کالیبراسیون کیت بصورت خطی و با روش End Point
 • ارائه کیت با حجم های 80ml جهت دستگاههای سری هیتاچی و حجم 140ml در سایر دستگاه ها

بروشور کیت HbA1c پیشتازطب

کیت HbA1c شرکت من

کیت HbA1c شرکت من مناسب آزمایش اندازه گیری HbA1c برای غربالگری بیماران دیابتی کارآیی داشته و نشان می دهد بیماران به چه میزان در کنترل بیماری دیابت موفق بوده اند. در صورت نگهداری در دمای ۸_۲ درجه ساتیگراد و محافظت در برابر نور ، کیت تا تاریخ انقضاء ذکر شده بر روی جعبه قابل مصرف می باشد. نمونه لازم این کیت خون کامل جمع اوری شده در EDTA میباشد. نمونه ها ۳ روز در ۲۵_۲۰ درجه سانتیگراد ، ۷ روز در ۸_۲ درجه سانتیگراد و به مدت یک سال در ۷۰- درجه سانتیگراد (به شرط اینکه تنها یک بار فریز شوند) قابل نگهداری است.

ویژگی و نکته های کیت HbA1c شرکت من

 • بر اساس پروتکل CLSI EP6_A معرف ها از ۵/۲ تا ۱۶ درصد (۴ تا ۱۵۱ mmol/mol) خطی می باشند.
 • اگر پاسخ بالاتر از ۱۶ درصد بود (۱۵۱ mmol/mol) به صورت (۱۶%<151<mmol/mol) گزارش کنید و نمونه را رقیق نکنید.

بروشور کیت HbA1c شرکت من

کیت HbA1c بایرکس فارس

از لحاظ ساختار بیوشیمی مولکول  A1cعبارت است از BN-1-deoxyfructosyl-hemoglobi که محصول واکنش غیر آنزیمی قندی شدن، اسید آمینه والین انتهای زنجیره B مولکول هموگلوبین می باشد. قندی که در جریان خون وجود دارد تمایل به اتصال به هموگلوبین در گلبول قرمز دارد، این فرایند گلیکوزیلیشن نامیده می شود. قند متصل شده به هموگلوبین در طی مدت  ۱۲۰روز عمر گلبول قرمز همچنان باقی می ماند و این اساس آزمایش  HbA1cرا تشکیل می دهد. هم اکنون این آزمایش برای پایش و کنترل بیماری دیابت ملیتوس شناخته می شود. و منعکس کننده میانگین گلوکز در  ۲تا  ۳ماه گذشته در خون بیمار بوده و میزان آن با عوارض دیابت بر عروق کوچک ارتباط مستقیمی دارد. در افرادی که مبتلا به آنمی همولتیک می باشند یا با از دست دادن حجم زیادی از خون مواجه شده اند میزان  HbA1cمی تواند به صورت کاذب پایین باشد و در آنمی فقر آهن  HbA1cمی تواند به صورت کاذب افزایش یابد.

ویژگی های کیت hba1c بایرکس فارس

 • حداقل مقدار قابل اندازه گیری  %۳می باشد.
 • این معرف برای استفاده طیف وسیعی از دستگاه های سنجش اتوماتیک مناسب می باشد. دستورالعمل های خاصی برای کاربرد های مختلف در بخش فنی شرکت بایرکس فارس موجود می باشد.
 •  محدودیتها و شکافهای کنترل باید بر حسب نیازمندیهای خاص کشور و آزمایشگاه تطبیق شود. مقادیر بدست آمده باید بر طبق محدودیتهای محرز شده کاهش یابد. اگر مقادیر بدست آمده خارج از محدودیتها باشند ، هر آزمایشگاه باید سنجشهای صحیحی انجام دهد.

بروشور کیت hba1c بایرکس فارس

کیت HbA1c ایده ال تشخیص اتیه (ناموجود)

کیت بیوشیمی HbA1c ایده آل تشخیص آتیه به‌منظور اندازه‌گیری HbA1c در خون سیاهرگی توسط دستگاه اتوآنالایزر طراحی شده است. سطح HbA1c به‌منظور پایش طولانی مدت سطح گلوکز در خون افراد دیابتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اهمیت فوق العاده HbA1c زمانی مشخص شد که کارآزمایی بالینی کنترل عوارض دیابت (DCCT) و مطالعه آینده‌نگر دیابت بریتانیا (UKPDS)، ارتباط قوی بین HbA1c و خطر عوارض دیابت را نشان دادند. بر این اساس، امروزه سطح HbA1c باید هر دو سال یک بار در کل بیماران دیابتی و هر سه ماه یک بار در بیمارانی که پروتکل درمان آن‌ها تغییر کرده است یا به اهداف درمانی ایده آل نرسیده‌اند، به عنوان بخشی از برنامه مدیریت درمان دیابت، اندازه‌گیری شود. HbA1c محصول اتصال غیر آنزیمی گلوکز به اسیدآمینه والین در انتهای آمین زنجیره بتای هموگلوبین است که به‌عنوان شاخص میانگین سطح گلیسمیک خون و شاخص ریسک گسترش عوارض دیابت اندازه‌گیری می‌شود. باتوجه به عمر 120 روزه گلبول‌های قرمز خون، HbA1c نشانگر مناسبی برای کنترل گلیسمیک در 2 تا 3 ماه اخیر بیمار است.

ویژگی های کیت بیوشیمی HbA1c ایده آل تشخیص آتیه

 • دمای نگهداری: 2-8°C
 • جزء حساس به نور: تمام محلولها
 • زمان مجاز نگهداری کیت باز شده: 4 هفته
 • نوع نمونه: خون کامل
 • شرایط مجاز نگهداری نمونه قبل از آزمایش: یخچالی 14 روز
 • حجم نمونه لازم: 10µl
 • رقیق سازی اولیه نمونه: لازم نیست
 • دمای انجام واکنش: 37
 • نوع تست: کمی
 • حساسیت آنالیتیکال: 0.54
 • محدوده خطی بودن: 4-12
 • دقت تست:
  – ضریب تغییرات (CV) درون سری کاری: 3.2%
  – ضریب تغییرات (CV) بین سری های کاری: 2.7%

بروشور کیت HbA1c ایده آل تشخیص آتیه

کیت HbA1c زیست شیمی

{به زودی اطلاعات تکمیل میشود}

ویژگی های کیت بیوشیمی HbA1c زیست شیمی

{به زودی اطلاعات تکمیل میشود}

بروشور کیت HbA1c ایده آل تشخیص آتیه

مطالب مرتبط

None found

.

توضیحات تکمیلی

برند

پیشتازطب, ایده ال تشخیص, شرکت من, بایرکس فارس, زیست شیمی

فرمت و حجم

MPR (40ml), HIT (80ml), HIT 917 (80ml), MPR (140ml), 32ml, 40ml

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.