آزمایش ادرار

نیکوتین سیگار تا چند روز در آزمایش قابل تشخیص است؟
تشخیص نیکوتین سیگار در آزمایش یک چالش مهم برایی سیگاری هاست. برای افرادی که قصد دارند تست تشخیص دخانیات بدهند بسیار مهم است که بدانند نتیجه مصرف دخانیات تا چند روز در آزمایش آن مشخص خواهد بود. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که همه چیز بستگی به نوع آزمایشی که انجام می دهید […]