آگار

روش SRID چیست؟
Single Radial Immuno Diffusion که به‌اختصار SRID نامیده می‌شده به معنای انتشار یک‌طرفه شعاعی است که به روش Mancini نیز شناخته می‌شود. این روش، یک تکنیک آزمایشگاهی کمّی است که جهت تعیین غلظت آنتی‌ژن یا آنتی‌بادی سرمی به کار می‌رود. از جمله کمپلکس‌های قابل تشخیص در این روش می‌توان به ایمونوگلوبین‌های IgG ،IgA ،IgM، کمپلمان […]