اتوآنالایزر بیوشیمی

معرفی و مقایسه انواع اتوآنالایز موجود در ایران
در این مطلب ضمن آشنایی با اساس عملکرد دستگاه‌های اتوآنالایز و معرفی انواع دستگاه‌های اتوآنالایز موجود در ایران، دعوت می‌کنیم از مطلب “تفاوت کیت های بیوشیمی دستی و دستگاهی” استفاده نمایید. فهرست دستگاه اتوآنالایز چیست؟ از دستگاه‌های اتوآنالایز معمولاً جهت اندازه‌گیری میزان متابولیت‌های حاضر در نمونه‌های زیستی مثل ادرار، خون و نیز مایع مغزی – نخاعی […]