الایزا

تفاوت روش کلایا (CLIA) و الایزا (ELISA) با یک دیگر چیست؟
تست‌های Elisa و CLIA از جمله آزمایش‌های تشخیص کمی ایمونواسی می‌باشند که به کمک نمونه خون می‌توانند تیتر آنتی‌بادی‌های IgG، IgM و … را در سرم تعیین نمایند. این دو روش به علت حساسیت و اختصاصیت بالا جز قابل اعتمادترین آزمایش‌های امروزی است که برای تشخیص نوع و مقدار آنتی‌بادی‌های ترشح شده علیه بیماری یا […]
آزمون اویدیتی الایزا Avidity ELIsA
آزمون اویدیتی الایزا با توجه به نقش مهم کیفیت آنتی بادی ها در بسیاری از تست های دارویی و ایمونولوژیکی، شاخص اویدیتی که به عنوان توانایی اتصال آنتی ژن به آنتی بادی تعیین می شود، شاخص خوبی برای استعداد آنتی بادی در برقراری اتصال قوی با آنتی ژن خواهد بود. سنجش اویدیتی آنتی بادی IgG […]
میکروپلیت ریدر
دستگاه میکروپلیت ریدر (Microplate – Reader ) معمولاً به نام های میکروفتومتریک – پلیت ریدر ، دستگاه الایزا ریدر و خوانش گر الایزا نیز نامیده می شود . یک اسپکتروفتومتر تخصصی بوده که به منظور قرائت نتایج فتومتریک آزمایش الایزا طراحی شده است. میکروپلیت ریدر یـک اسپکتـروفتـومتـر اختصـاصی استکه بر خلاف اسپکتروفتومترهای معمولی که قرائت […]