بررسی کیفیت سنتز پرایمر

بررسی کیفیت سنتز پرایمر
دانشمندان اغلب تحقیقات خود را با دانستن توالی  DNA ارگانیسم هایی که علاقه مند به مطالعه آنها هستند، شروع می کنند. با توجه به توالی شناخته شده DNA، آنها به راحتی می توانند یک پرایمر کوتاه را طراحی کنند ، که می تواند برای انجام کارهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.اصطلاح “الیگونوکلئوتید” یا “الیگو” معمولاً […]