برگه آزمایش خون

چرا نتیجه یک آزمایش در دو آزمایشگاه متفاوت است؟
چرا وقتی یک آزمایش را در دو آزمایشگاه می‌دهیم جواب فرق دارد؟ حتماً برای شما هم پیش‌آمده است که در یک دوره آزمایش یکسانی را در دو آزمایشگاه متفاوت انجام داده و در بررسی نتایج متوجه شده باشید که رنج نرمال نتایج در هر آزمایشگاه متفاوت است. این سؤال مطرح است که چرا رنج نرمال […]
دستگاه سل کانتر چگونه کار می کند؟
در مقاله “دستگاه سل کانتر چگونه کار می کند؟”، می‌کوشیم اساس کار دستگاه‌های سل کانتر را جدا از دستورالعمل و محلول‌های آن معرفی و شرح دهیم. همچنین این پرسش متداول را پاسخ خواهیم داد که چرا برگه‌های آزمایش خون، دارای رنج نرمال متفاوتی نسبت به هم می‌باشد؟ در ابتدا تعریف مختصری از سل کانتر؛ سل […]