تست ویدال

تست ویدال
تست ویدال یک آزمایش سرولوژیک است که برای تشخیص تب روده یا تب تیفوئید استفاده می شود. این آزمایش توسط Greembaum و Widal در سال 1896 ساخته شده است. تب حصبه یا روده در اثر باکتری گرم منفی سالمونلا انتریکا (Salmonella Typhi یا Salmonella Paratyphi) در روده انسان ایجاد می شود. سالمونلا پاراتیفی نیز باعث […]