تهیه محیط کشت LB آگار

تهیه محیط کشت LB آگار
آگار عصاره خشک جلبک‌های قرمز از نوع GELIDIUM است که از نظر شیمیایی استر سولفوریک گالاکتان می‌باشد که به شکل قطعات باریک نازک شفاف، یا گرد سفید خاکستری رنگ بی‌مزه و بی‌بو است. اولین نکته مهم در پروتکل محیط کشت LB آگار این است که آگار در آب سرد نامحلول است به همین دلیل ابتدا […]