تومور

اورگانوئید ها راهی جدید در تشخیص و درمان سرطان لوزالمعده
اورگانوئید به‌ عنوان ابزاری جدید در تشخیص سرطان‌ها به شمار می‌رود. مهندسین اورگانوئید تشخیص سرطان لوزالمعده یا همان پانکراس را به تازگی معرفی کرده اند. این متخصصان موفق شدند ژلی جدید برای شبیه‌سازی سلول‌های لوزالمعده بسازند. با استفاده از این ژل گام بلندی در جهت تسریع تشخیص سرطان لوزالمعده برداشتند. مهندسان دانشگاه ماساچوست آمریکا (MIT) […]