رده سلولی

نکات و پروتکل حفظ ایمنی در آزمایشگاه سلولی
آزمایشگاه سلولی محلی برای کار با سلول‌های زنده به شمار می‌رود و اهمیت به نکات و پروتکل های کار در آزمایشگاه سلولی امری منطقی و در راستای اهتمام به اصول حرفه‌ای می‌باشد. ازآنجایی‌که سلول‌های زنده در داخل بدن به کمک سیستم‌های دفاعی محافظت می‌شوند ولی در محیط آزمایشگاهی این محافظت وجود ندارد پس لزوم محافظت […]