رنگ آمیزی رایت – گیمسا

رنگ آمیزی باکتری ها
شما در این مقاله با انواع رنگ‌آمیزی باکتری‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف آشنا می‌شوید و خواهید توانست رنگ‌های مورداستفاده در آزمایشگاه میکروبی را بر حسب نوع باکتری و یا جهت برسی جزئی خاص در ساختمان باکتری، دسته‌بندی نمایید. پیش تر در مقاله های “تفاوت در ساختار باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی“، “رنگ‌آمیزی کپسول باکتری ها“، […]
نکات کاربردی و رفع اشکالات احتمالی ( ترابلشوتینگ ) در رنگ آمیزی رایت – گیمسا
در رنگ آمیزی رایت – گیمسا گسترشی که با رنگ رایت-گیمسا به خوبی رنگ امیزی شده باشد در هنگام بررسی با چشم غیر مسلح به رنگ صورتی خواهد بود. در بزرگنمایی کم میکروسکوپ ، سلولها باید یکنواخت توزیع شده باشند.گلبولهای قرمز به رنگ صورتی هستند ، نه به رنگ لیمویی یا قرمز . رسوب رنگ […]