رنگ آمیزی

رنگ آمیزی گرم
رنگ آمیزی گرم یک تکنیک رنگ‌آمیزی ضروری در آزمایشگاه میکروبیولوژی است. این روش از نام باکتری‌شناس دانمارکی به نام هانس کریستین گرام گرفته شده است که برای اولین‌بار آن را در سال 1882 معرفی کرد و برای شناسایی ارگانیسم های ایجاد کننده ذات الریه به کارگرفت. رنگ‌آمیزی گرم امروزه یکی از روش هایی است که […]
رنگ آمیزی باکتری ها
شما در این مقاله با انواع رنگ‌آمیزی باکتری‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف آشنا می‌شوید و خواهید توانست رنگ‌های مورداستفاده در آزمایشگاه میکروبی را بر حسب نوع باکتری و یا جهت برسی جزئی خاص در ساختمان باکتری، دسته‌بندی نمایید. پیش تر در مقاله های “تفاوت در ساختار باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی“، “رنگ‌آمیزی کپسول باکتری ها“، […]