روش تهیه معرف ها و رنگ های آزمایشگاهی

روش تهیه رنگ ها و معرف های آزمایشگاهی قسمت دوم
روش تهیه معرف های آزمایشگاهی نین هیدرین پودر نین هیدرین= ۳/۵g استن= ۵۰cc بوتانول = ۵۰cc استن و بوتانل را مخلوط کرده و سپس پودر نین هیدرین را اضافه نمایید. معرف های آزمایشگاهی در ظـرف تیـره و در دمای اتاق نگهداری می شود. درب آن باید کاملاً محکم بسته شود روش تهیه ویتامین K1 پودر […]