روماتیسم حاد

CRP چیست و چرا تست آن مهم است؟
پروتئین واکنشگر CRP) C) همچنین با نام پنتراکسین 1 (Pentraxin 1) نیز شناخته می‌شود، نوعی پروتئین مارکر (Marker Protein) است که طی فرایندهای التهابی حاد ترشح می‌شود. همچنین افزایش CRP به طور غیراختصاصی در انواع گوناگونی از تهاجم‌های بافتی مثل: عفونت، آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis)، سکته قلبی، تومور بدخیم و غیره نیز اتفاق می‌افتند. ویژگی‌های ساختاری […]