زیست شناسی سلولی مولکولی

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش
کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش یکی از جامع ترین کتاب ها در زمینه بیولوژی مولکولی است که بسیاری از آن به عنوان کتاب مرجع برای شرکت در آمون های کارشناسی ارشد و دکترا یاد می کنند … این کتاب توسط پرفسور هاروی لودیش، پروفسور MIT و تیم ایشان نوشته شده است… زیست شناسی سلولی […]