سرم و پلاسما

تفاوت سرم و پلاسما
پلاسما و سرم دو اصطلاح متداول هستند که به طور متناوب استفاده می شوند. اعتقاد بر این است که 8٪ از کل وزن بدن ناشی از خون است. خون به طور عمده از پلاسما ، سرم ، گلبول های سفید و گلبول های قرمز تشکیل شده است. گلبول های سفید خون نقش بسیار مهمی در […]