سل کانتر

نگاهی به عملکرد دستگاه سل کانتر فول دیف
به‌طورکلی دستگاه شمارنده سلول‌های خونی انواع مختلفی دارند که روزبه‌روز با پیشرفت علم، دستگاه‌هایی با ویژگی‌های بیشتر و عملکرد بهتر ساخته می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم بیشتر در مورد ویژگی فول دیف بودن دستگاه‌ها صحبت کنیم. به طور ساده در یک دیف تعداد و اندازه گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید و پلاکت مشخص و همچنین انواع […]
دستگاه سل کانتر چگونه کار می کند؟
در مقاله “دستگاه سل کانتر چگونه کار می کند؟”، می‌کوشیم اساس کار دستگاه‌های سل کانتر را جدا از دستورالعمل و محلول‌های آن معرفی و شرح دهیم. همچنین این پرسش متداول را پاسخ خواهیم داد که چرا برگه‌های آزمایش خون، دارای رنج نرمال متفاوتی نسبت به هم می‌باشد؟ در ابتدا تعریف مختصری از سل کانتر؛ سل […]