سنجش آنتی ژن

تفاوت روش کلایا (CLIA) و الایزا (ELISA) با یک دیگر چیست؟
تست‌های Elisa و CLIA از جمله آزمایش‌های تشخیص کمی ایمونواسی می‌باشند که به کمک نمونه خون می‌توانند تیتر آنتی‌بادی‌های IgG، IgM و … را در سرم تعیین نمایند. این دو روش به علت حساسیت و اختصاصیت بالا جز قابل اعتمادترین آزمایش‌های امروزی است که برای تشخیص نوع و مقدار آنتی‌بادی‌های ترشح شده علیه بیماری یا […]