فن آوری های مبتنی بر RNA و کاربرد های آن

کتاب فن آوری های مبتنی بر RNA و کاربرد های آن
کتاب فن آوری های مبتنی بر RNA و کاربرد های آن فن آوری های RNA نیروهای محرک پزشکی مدرن و بیوتکنولوژی هستند. آنها زمینه های بیوشیمی ، شیمی ، زیست شناسی مولکولی ، زیست شناسی سلولی ، فیزیک ، فناوری نانو و بیوانفورماتیک را ترکیب می کنند. ترکیب این مباحث برای تحول در پزشکی فردا […]