لوله وکیوم

انواع لوله خونگیری
در مقالهٔ “انواع لوله‌های خونگیری” سعی داریم انواع لوله‌های خونگیری آزمایشگاهی را معرفی و کاربردهای آنها را تک‌به‌تک شرح دهیم. همان‌طور که میدانید این نوع از لوله‌ها در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی (بخش‌های بیوشیمی، سرولوژی، ایمونولوژی و …)، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و دیگر آزمایشگاه‌هایی که به نمونه خون نیاز دارند مورداستفاده قرار می‌گیرند. استفاده از این لوله‌ها […]