ماسک

بررسی انواع ماسک تنفسی
ماسک تنفسی وسیله ای پوشیدنی است که برای محافظت از فرد در برابر استنشاق مواد خطرناک و زیان آور از جمله ذرات مانند گرد و غبار و میکروارگانیسم های موجود در هوا و همچنین دودها، بخارها و گازهای خطرناک طراحی شده است. ماسکهای تنفسی گستره متنوعی از ماسکهای ساده و یکبار مصرف ارزان قیمت تا […]