محدوده انفجاری

اصطلاحات و اطلاعات مواد شیمیایی
در مقاله “اصطلاحات و اطلاعات مواد شیمیایی” به برسی اصطلاحات مدرج بر روی محصولات شیمیایی و کاتالوگ آنها، به همراه ذکر چند مثال کاربردی می‌پردازیم. هنگام خریداری محصولات شیمیایی، بخصوص محلول‌ها و پودرها، به اعداد خاصی که بروی محصول درج گردیده و مدنظر ماست، مانند تاریخ تولید و انقضا، درصد خلوص، جرم مولی و … […]