محلول سل کانتر

دستگاه سل کانتر چگونه کار می کند؟
در مقاله “دستگاه سل کانتر چگونه کار می کند؟”، می‌کوشیم اساس کار دستگاه‌های سل کانتر را جدا از دستورالعمل و محلول‌های آن معرفی و شرح دهیم. همچنین این پرسش متداول را پاسخ خواهیم داد که چرا برگه‌های آزمایش خون، دارای رنج نرمال متفاوتی نسبت به هم می‌باشد؟ در ابتدا تعریف مختصری از سل کانتر؛ سل […]