محیط کشت قارچ

قارچ‌ ها و انواع محیط کشت آنها
قارچ ها گروهی از موجودات زنده هستند که در قلمرو خود طبقه‌بندی می‌شوند. این بدان معناست که آنها حیوان، گیاه یا باکتری نیستند. برخلاف باکتری‌ها که دارای سلول‌های پروکاریوتی ساده هستند، قارچ ها دارای سلول‌های یوکاریوتی پیچیده مانند حیوانات و گیاهان هستند. تقریباً همه قارچ‌ها به‌عنوان بخشی از چرخه زندگی خود، مقادیر زیادی هاگ را […]