نگه داری در ازت

کدام ویال ها مناسب تانک ازت هستند؟
در ابتدا تعریفی از تانک ازت ارائه و موارد استفاده از آن را در علم زیست‌شناسی بررسی می‌کنیم. سپس انواع ویال‌ها و تیوپ هایی که می‌توان در تانک ازت جهت نگهداری و انتقال نمونه‌های زیستی استفاده شود را معرفی و راهنمای خرید آن را ارائه می‌دهیم. نیتروژن مایع چیست؟ نیتروژن مایع یا ازت مایع به […]