همولیزین

این 5 همولیزین را قبل از آزمایش بلاد آگار بشناسید !
سموم همولیزین تولید شده از گونه‌های مختلف باکتری باعث همولیز گلبول‌های قرمز شده که در شرایط خاصی سبب ایجاد بیماری‌های همولیتیک (کم‌خونی) می‌شود. ازاین‌رو شناسایی و تشخیص این باکتری‌ها برای پژوهشگران، پزشکان و کارشناسان آزمایشگاه امری مهم است. لازم به ذکر است که عوامل دیگری مانند اسفروسیتوز، الیپتوسیتوز، فاویسم، کم‌خونی داسی‌شکل، تالاسمی، مسمومیت با سرب، نشانگان آگلوتینین سرد، نشانگان همولیتیک […]