ویتامین K

دلیل نامگذاری ویتامین ها چه بوده است؟
دلیل نامگذاری ویتامین ها یکی از مواردی است که می تواند سوالی در ذهن بسیاری از افراد باشد. گروهی از مواد مغذی آلی هستند که به مقدارجزیی باید در بدن وجود داشته باشند. از جمله وظایف ویتامین ها میتوان به مشارکت آنها در سوخت و ساز(متابولیسم)، رشد و نمو و ترمیم سلول های بدن اشاره […]