پاساژ رده های سلولی

نکات کلیدی در پاساژ (کشت مجدد) رده های سلولی چسبان
پیش از این مطلب با پروتکل پاساژ رده های سلولی آشنا شدید. در این مطلب سعی داریم نکات علمی و کاربردی که به احتمال زیاد در هنگام پاساژ رده های سلولی در فضای آزمایشگاه کشت سلولی با آن رو به رو می شوید را به شما آموزش دهیم: نکات کلیدی ۱- بعضی از سلول ها […]