پسا کرونا

تهیه الکل ۷۰ و اثر آن در محافظت از کرونا ویروس
الکل ۷۰٪ ضدعفونی کننده رایج در صنایع داروسازی ، بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی است. این ماده برای ضد عفونی کردن دست و سطوح تجهیزات و وسایل جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم این است که تنها تهیه الکل ۷۰ ایزوپروپیل به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده عمل می کند […]
بررسی انواع ماسک تنفسی
ماسک تنفسی وسیله ای پوشیدنی است که برای محافظت از فرد در برابر استنشاق مواد خطرناک و زیان آور از جمله ذرات مانند گرد و غبار و میکروارگانیسم های موجود در هوا و همچنین دودها، بخارها و گازهای خطرناک طراحی شده است. ماسکهای تنفسی گستره متنوعی از ماسکهای ساده و یکبار مصرف ارزان قیمت تا […]