کشت بافت

راهنمای جامع انتخاب محیط کشت ویروسی
کشت ویروسی یک تکنیک آزمایشگاهی است که در آن نمونه‌های ویروسی به کمک رده‌های سلولی مختلف و تخصصی تلقیح داده میشوند. علت این امر آزمایش ویروس برای سنجش توانایی آلوده کردن (عفونت زایی و یا هر گونه فعالیت غیر متعارف) می‌باشد. اگر سلول‌ها تغییرات سیتوپاتیک (Cytopathic effects) نشان دهند کشت مثبت است. فهرست تعریف اثرت […]
معرفی انواع محیط کشت سلولی و کاربرد آنها
در این مقاله شما با روش انتخاب محیط کشت مناسب آزمایش خود به کمک معرفی انواع محیط کشت، خلاصه ایی از کاربردها و ویژگی ها، مواد مورد استفاده و … آشنا خواهید شد. ابتدا چند تعریف پایه را در مورد محیط‌های کشت با هم مرور می‌کنیم. محیط کشت چیست؟ محیط کشت، ظرفی حاوی مایع یا […]